ŚLŌNSKIE FANY DLŎ MYSŁOWIC - ŚLĄSKIE FLAGI DLA MYSŁOWIC

lp. 1 2017

MYSŁOWICE OTRZYMAŁY ŚLĄSKIE FLAGI

 

PRZICHWŎLYNI DLA MARCINA KIKA

cz. 25 2017

PRZICHWŎLYNI DLA MARCINA KIKA

 

DZIYŃ PAMIYNCI ÔFIAR LAGRU ZGODA - DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR OBOZU ZGODA

cz. 18 2017

DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR OBOZU ZGODA

 

WYKŁAD DR JERZEGO GORZELIKA O HISTORII KOŚCIOŁA P.W ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

cz. 17 2017

WYKŁAD DR JERZEGO GORZELIKA O HISTORII KOŚCIOŁA P.W ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W TWORKOWIE

 

JUBILEUSZOWA UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRODY IM. AUGUSTINA WELTZLA „GÓRNOŚLĄSKI TACYT” W TWORKOWIE - LAUDACJE NA CZEŚĆ SZCZEPANA TWARDOCHA

cz. 16 2017

JUBILEUSZOWA UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRODY IM. AUGUSTINA WELTZLA „GÓRNOŚLĄSKI TACYT” W TWORKOWIE - LAUDACJE NA CZEŚĆ SZCZEPANA TWARDOCHA

JUBILEUSZOWA UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRODY IM. AUGUSTINA WELTZLA „GÓRNOŚLĄSKI TACYT” W TWORKOWIE - LAUDACJA NA CZEŚĆ PROF. DR HAB. HALINY DUDAŁY

cz. 15 2017

 

JUBILEUSZOWA UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRODY IM. AUGUSTINA WELTZLA „GÓRNOŚLĄSKI TACYT” W TWORKOWIE - LAUDACJA NA CZEŚĆ          PROF. DR HAB. HALINY DUDAŁY

JUBILEUSZOWA UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRODY IM. AUGUSTINA WELTZLA „GÓRNOŚLĄSKI TACYT” W TWORKOWIE - część I

cz. 14 2017

JUBILEUSZOWA UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRODY IM. AUGUSTINA WELTZLA „GÓRNOŚLĄSKI TACYT” W TWORKOWIE - część I

 

BYZUCH BAJTLI ZE LWOWA NA NIKISZOWCU - MŁODZI LWOWIANIE ODWIEDZILI KATOWICKI NIKISZOWIEC

cz. 12 2017

MŁODZI LWOWIANIE ODWIEDZILI KATOWICKI NIKISZOWIEC

 

XXIV REGIONALNY PRZEGLĄD PIEŚNI „ŚLĄSKIE ŚPIEWANIE” W KOSZĘCINIE

cz. 10 2017

MESA ZA MNIYJSZOŚCI NARODOWE A ATNICZNE NA ANABERGU - MSZA ZA MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE NA GÓRZE ŚW. ANNY

cz. 5 2017

MSZA ZA MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE