WYKŁAD DR JERZEGO GORZELIKA O HISTORII KOŚCIOŁA P.W ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

cz. 17 2017

WYKŁAD DR JERZEGO GORZELIKA O HISTORII KOŚCIOŁA P.W ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W TWORKOWIE

 

JUBILEUSZOWA UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRODY IM. AUGUSTINA WELTZLA „GÓRNOŚLĄSKI TACYT” W TWORKOWIE - LAUDACJE NA CZEŚĆ SZCZEPANA TWARDOCHA

cz. 16 2017

JUBILEUSZOWA UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRODY IM. AUGUSTINA WELTZLA „GÓRNOŚLĄSKI TACYT” W TWORKOWIE - LAUDACJE NA CZEŚĆ SZCZEPANA TWARDOCHA

JUBILEUSZOWA UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRODY IM. AUGUSTINA WELTZLA „GÓRNOŚLĄSKI TACYT” W TWORKOWIE - LAUDACJA NA CZEŚĆ PROF. DR HAB. HALINY DUDAŁY

cz. 15 2017

 

JUBILEUSZOWA UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRODY IM. AUGUSTINA WELTZLA „GÓRNOŚLĄSKI TACYT” W TWORKOWIE - LAUDACJA NA CZEŚĆ          PROF. DR HAB. HALINY DUDAŁY

JUBILEUSZOWA UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRODY IM. AUGUSTINA WELTZLA „GÓRNOŚLĄSKI TACYT” W TWORKOWIE - część I

cz. 14 2017

JUBILEUSZOWA UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA NAGRODY IM. AUGUSTINA WELTZLA „GÓRNOŚLĄSKI TACYT” W TWORKOWIE - część I

 

BYZUCH BAJTLI ZE LWOWA NA NIKISZOWCU - MŁODZI LWOWIANIE ODWIEDZILI KATOWICKI NIKISZOWIEC

cz. 12 2017

MŁODZI LWOWIANIE ODWIEDZILI KATOWICKI NIKISZOWIEC

 

XXIV REGIONALNY PRZEGLĄD PIEŚNI „ŚLĄSKIE ŚPIEWANIE” W KOSZĘCINIE

cz. 10 2017

MESA ZA MNIYJSZOŚCI NARODOWE A ATNICZNE NA ANABERGU - MSZA ZA MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE NA GÓRZE ŚW. ANNY

cz. 5 2017

MSZA ZA MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE

 

BYZUCH WE CENTRACH INTERWENCJI KRYZYSOWEJ WE CHORZOWIE A RUDZIE ŚLŌNSKIJ - WIZYTA W CENTRACH INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W CHORZOWIE I W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

cz. 3 2017

WIZYTA W CENTRACH INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W CHORZOWIE I W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Europoseł Marek PLURA i stowarzyszenie Ślōnskŏ Ferajna odwiedzili placówki, w których przebywają kobiety z dziećmi - ofiary przemocy domowej.

ORDNUNG NA LEŚNYM KERCHOFIE WE MYSŁOWICACH - WESOŁEJ - PORZĄDKI NA CMENTARZU LEŚNYM W MYSŁOWICACH - WESOŁEJ

maj 21 2017

              PORZĄDKI NA CMENTARZU LEŚNYM                                                 W MYSŁOWICACH - WESOŁEJ

STARY BANHOF WE KATOWICACH - STARY DWORZEC W KATOWICACH

maj 21 2017

STARY DWORZEC W KATOWICACH