CZEKŎMY NA II KŌNKURS WICŌW

li. 5 2009

 


      05 listopada w mysłowickim Miejskim Centrum Kultury odbył się I Konkurs Śląskich Wiców, którego organizatorem było stowarzyszenie Ślunsko Ferajna.

NOWE TABULE NA ZGODZIE

ŚLŌNSKIE WICE

paź. 30 2009

  

PAMIYNTEJ

paź. 29 2009

MSZŎ ZA ŚLŌNZŎKŌW NA ANNABERGU

paź. 12 2009

AJNLADUNG DO RADIA

wrz. 17 2009


              17 września 2009 roku Ślōnskŏ Ferajna była ajnladowano do Radia Katowice, genał do Dietmera BREHMERA, kery prowadzi audycjŏ mniejszości niymieckiej. Gŏdali my ȏ tym jak nie wolno wywieszać fany ze szriftungem (napisem) Oberschlesien na stadionie Ruchu Chorzów. Ferajna przekŏzała ten problym i swōj protest w tyj sprawie.


PROTEST

sie. 12 2009

III MARSZ AUTONOMII

lp. 17 2009

 

FERAJNA WE CZECHACH U SWOICH

lp. 2 2009


 

SCHLESIEN TREFFEN IN HANNOVER

cz. 28 2009