PAMIYNTŎMY I BYDYMY PAMIYNTAĆ

li. 2 2010

 


 


 PAMIĘTAMY I BĘDZIEMY O WAS PAMIĘTAĆ

ŚLŌNSKŎ FERAJNA ÔDDAŁA ZOCA

li. 1 2010

 

 

 

"REGIOFUN" W KATOWICACH

paź. 24 2010

 


22 października otrzymaliśmy maila od reżysera Michała MAJERSKIEGO, iż jego film „Oberschlesien – Kołocz na drogę” weźmie udział w katowickim festiwalu „Regiofun” oraz został nominowany do nagrody Euro Media Grand Award” w Wiedniu.

ÔDSZEDŁ ÔD NŎS - KOLYJNY PO KRYSIE - SROGI ŚLŌNZŎK

paź. 19 2010

 


          Z wielkim żalem informujemy, że Pan Bóg powołał do siebie wielkiego przyjaciela Ślōnskiej Ferajny Ojca Cherubina / ks. Mariana Kuczowicza, a dla nas jego przyjaciół po prostu Mariana.

MODLILI MY SIE NA ANNABERGU

paź. 17 2010

 

ROZDALI MY „GŌRNOŚLŌNSKIE ŚLABIKŎRZE”

paź. 15 2010

 


Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej była okazją do wręczenia przez delegację Ślōnskiej Ferajny – Iwonę BITTNER i Petera LANGERA – samorządowi szkolnemu laryskiej Szkoły Podstawowej nr 11 kilkudziesięciu egzemplarzy „Gōrnoślōnskiego ślabikǒrza”.

II KONKURS ŚLŌNSKICH WICŌW

paź. 14 2010

  

LARYSKIE ŚWIYNTO KARTOFLA

paź. 10 2010

 

KALENDARIUM IMPREZ KULTURALNYCH -PAŹDZIERNIK 2010

paź. 7 2010

 


MUZEUM ŚLĄSKIE, Aleje Korfantego 3, tel. 32 258-56-61, www.muzeumslaskie.pl

 

Godziny otwarcia

DŎWŎMY ZOCA KRISTOWI

paź. 2 2010