ÔTWARCIE WYSTAWY

st. 31 2011

 


PRZEMILCZANA TRAGEDIA DEPORTACJI

 

MUSZYMY PAMIYNTAĆ

st. 30 2011


NIECHAJ OŻYJĄ PRZEZ MIŁOŚĆ I NASZĄ PAMIĘĆ ...

 

 

OBCHODY TRAGEDII GŌRNOŚLŌNSKIJ WE MYSŁOWICACH

st. 28 2011

 


OBCHODY TRAGEDII GÓRNOŚLĄSKIEJ

W MYSŁOWICACH

           

HISTORIŎ LAGRU

st. 28 2011

 


Miejsca kaźni i męczeństwa społeczeństwa polskiego w Mysłowicach - wykład przygotowany przez dr Helenę WITECKĄ z Muzeum Miasta Mysłowice. Wygłoszony pod pomnikiem upamiętniającym ofiary nazistowskiego Policyjnego Obozu Zastępczego i komunistycznego obozu pracy - 28.01.2011

 

REZOLUCJŎ SEJMIKU

st. 27 2011

 


TRAGEDIA GÓRNOŚLĄSKA 1945 ROKU

 

POCZŌNTEK TRAGEDII GŌRNOŚLŌNSKIJ

st. 26 2011

 


POCZĄTEK TRAGEDII GÓRNOŚLĄSKIEJ

 

 

INFO MMM

st. 25 2011

                                                  Międzylądowanie w Mysłowicach

KAJ BYDZIE MUZIJUM?

st. 24 2011

 


ZMIANA SIEDZIBY

 

ÔDDAJEMY ZOCA GŌRNOŚLŌNZŎKOM

st. 22 2011

OBCHODY TRAGEDII GÓRNOŚLĄSKIEJ


<?xml:namespace prefix = o /> 

I MARSZ GŌRNOŚLŌNSKIJ TOŻSAMOŚCI

st. 13 2011

I MARSZ GŌRNOŚLŌNSKIJ TOŻSAMOŚCI