HAUS DER DEUTSCH-POLNISCHEN ZUSAMMENARBEIT - FAJER NA 20 LOT!

cz. 26 2018

 

20 lat to długi okres czasu, i tym bardziej , że w wypadku Hausu był to czas wypełniony ogromną aktywnoscią , kreatywnością, i - co najważnjejsze - istotnym wkładem w pewne uniwersalne pojecie , jakim jest budowanie mostów które łączą ludzi.   

WE KATOWICACH STANŌŁ BYZUCHOMAT - W KATOWICACH STANĄŁ BYZUCHOMAT

cz. 23 2018

W KATOWICACH STANĄŁ BYZUCHOMAT

DZIYŃ PAMIYNCI ÔFIAR LAGRU W AJNTRACHCIE - DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR OBOZU PRACY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH-ZGODZIE

cz. 17 2018

DZIEŃ PAMIĘCI O OFIARACH ZGODY

 

MESA NA ANABERGU - MSZA NA GÓRZE ŚW. ANNY

cz. 4 2018

MSZA NA GÓRZE ŚW. ANNY

 

BEZUCH ŚLŌNSKIJ FERAJNY A OJROPOSŁA PLURY MARKA PLURY WE BOGUCICKIEJ PLACÓWCE WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ - WIZYTA ŚLŌNSKIJ FERAJNY I EUROPOSŁA MARKA PLURY W BOGUCICKIEJ PLACÓWCE WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ

cz. 3 2018

WIZYTA ŚLŌNSKIJ FERAJNY I EUROPOSŁA MARKA PLURY W BOGUCICKIEJ PLACÓWCE WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ

 

BEZUCH ŚLŌNSKIJ FERAJNY A OJROPOSŁA PLURY MARKA PLURY WE BOGUCICKIEJ PLACÓWCE WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ - WIZYTA ŚLŌNSKIJ FERAJNY I EUROPOSŁA MARKA PLURY W BOGUCICKIEJ PLACÓWCE WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ

cz. 3 2018

WIZYTA ŚLŌNSKIJ FERAJNY I EUROPOSŁA MARKA PLURY W BOGUCICKIEJ PLACÓWCE WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ

 

„WIELOKULTUROWOŚĆ KATOWIC – PRAWDA CZY MIT?” – PANEL DYSKUSYJNY

cz. 1 2018

„WIELOKULTUROWOŚĆ KATOWIC – PRAWDA CZY MIT?” – PANEL DYSKUSYJNY

 

LAUDACJA PROF. DR HAB. RYSZARDA KACZMARKA NA CZEŚĆ REMIGIUSZA LISA – UHONOROWANEGO „GÓRNOŚLĄSKIM TACYTEM” W KATEGORII POPULARYZATOR HISTORII GÓRNEGO ŚLĄSKA - I WYSTĄPIENIE LAUREATA

maj 31 2018

LAUDACJA PROF. DR HAB. RYSZARDA KACZMARKA NA CZEŚĆ REMIGIUSZA LISA – UHONOROWANEGO „GÓRNOŚLĄSKIM TACYTEM” W KATEGORII POPULARYZATOR HISTORII GÓRNEGO ŚLĄSKA - I WYSTĄPIENIE LAUREATA

LAUDACJA PROF. DR HAB. ZBIGNIEWA KADŁUBKA NA CZEŚĆ PROF. DR HAB. GRAŻYNY SZEWCZYK – UHONOROWANEJ "GÓRNOŚLĄSKIM TACYTEM” W KATEGORII BADACZ HISTORII ŚLĄSKA - I WYSTĄPIENIE LAUREATKI

maj 31 2018

LAUDACJA PROF. DR HAB. ZBIGNIEWA KADŁUBKA NA CZEŚĆ PROF. DR HAB. GRAŻYNY SZEWCZYK – UHONOROWANEJ "GÓRNOŚLĄSKIM TACYTEM” W KATEGORII BADACZ HISTORII ŚLĄSKA - I WYSTĄPIENIE LAUREATKI

PROF. DR HAB. GRAŻYNA SZEWCZYK I REMIGIUSZ LIS – TEGOROCZNI LAUREACI „GÓRNOŚLĄSKIEGO TACYTA”

maj 30 2018

PROF. DR HAB. GRAŻYNA SZEWCZYK I REMIGIUSZ LIS – TEGOROCZNI LAUREACI „GÓRNOŚLĄSKIEGO TACYTA”