WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ NT. UŻYCIA GERMANIZMÓW WE WSPÓŁCZESNYM REGIOLEKCIE ŚLĄSKIM

li. 20 2018

WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ NT. UŻYCIA GERMANIZMÓW WE WSPÓŁCZESNYM REGIOLEKCIE ŚLĄSKIM

MESA ZA HANSA ULRICHA I JOHANNĘ SCHAFFGOTSCH - MSZA ZA HANSA ULRICHA I JOHANNĘ SCHAFFGOTSCH

li. 14 2018

MSZA ZA HANSA ULRICHA I JOHANNĘ SCHAFFGOTSCH

 

MESA ZA GŌRNOŚLŌNZŎKŌW, KERZY POLEGLI WE I WOJNIE ŚWIATOWYJ - MSZA ZA GÓRNOŚLĄZAKÓW, KTÓRZY POLEGLI W I WOJNIE ŚWIATOWEJ

li. 11 2018

MSZA ZA GÓRNOŚLĄZAKÓW POLEGŁYCH W I WOJNIE ŚWIATOWEJ

 

PAMIYNTŎMY Ô ÔFIARACH LAGRÓW: WE ŚWIYNTOCHLOWICACH A WE MYSLOWICACH - UPAMIĘTNILIŚMY OFIARY OBOZÓW: W ŚWIĘTOCHŁOWICACH I W MYSŁOWICACH

li. 5 2018

                      UPAMIĘTNILIŚMY OFIARY OBOZÓW:                                        W ŚWIĘTOCHŁOWICACH I W MYSŁOWICACH

ŚLŌNSKŎ FERJNA ÔDDAŁA ZOCA WE 100 PLACACH NA 100-LECIE ZAKOŃCZYNIŎ I WOJNY ŚWIATOWYJ - ŚLŌNSKŎ FERJNA ODWIEDZIŁA 100 MIEJSC NA 100-LECIE ZAKOŃCZENIA I WOJNY ŚWIATOWEJ

li. 3 2018

ŚLŌNSKŎ FERJNA ODWIEDZIŁA 100 MIEJSC NA 100-LECIE ZAKOŃCZENIA I WOJNY ŚWIATOWEJ

 

ÔDDŎMY ZOCA WE 100 PLACACH SKULI ZAKOŃCZYNIŎ I WOJNY ŚWIATOWYJ - UPAMIĘTNIMY 100 MIEJSC NA 100 ROCZNICĘ ZAKOŃCZENIA I WOJNY ŚWIATOWEJ

paź. 25 2018

UPAMIĘTNIMY 100 MIEJSC NA 100 ROCZNICĘ ZAKOŃCZENIA I WOJNY ŚWIATOWEJ

UJAZD – KOLEJNA PEREŁKA NA ŚLĄSKIEJ ZIEMI

paź. 16 2018

UJAZD – KOLEJNA PEREŁKA NA ŚLĄSKIEJ ZIEMI

 

RZYKALI MY ZA ŚLŌNSK A JEGO MIYSZKAŃCŌW - MODLILIŚMY SIĘ ZA ŚLĄSK I JEGO MIESZKAŃCÓW

paź. 15 2018

MODLILIŚMY SIĘ ZA ŚLĄSK I JEGO MIESZKAŃCÓW

 

NOJLEPSZŎ, BO NASZA ! WELUJYMY NA KW ŚPR !

paź. 13 2018

NOJLEPSZŎ, BO NASZA

 

KONWENCJA ŚLĄSKIEJ PARTII REGIONALNEJ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH - część II

paź. 6 2018

KONWENCJA ŚLĄSKIEJ PARTII REGIONALNEJ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH - część II