ŚWIĘTO ZMARŁYCH W GÓRNOŚLĄSKIEJ TRADYCJI I LEGENDZIE

paź. 30 2016

ŚWIĘTO ZMARŁYCH W GÓRNOŚLĄSKIEJ TRADYCJI I LEGENDZIE

KROJCE WE BYTÓNSKIM PARKU - KRZYŻE W BYTOMSKIM PARKU MIEJSKIM

paź. 28 2016

„Czy widziałeś jak w smutny jesienny wieczór opadają umarłe liście? Tak samo każdego dnia dusze ludzkie ulatują ku wieczności. Pewnego dnia i ty staniesz się takim opadłym liściem”.   

KRÓTKŎ GESZICHTA DŎWNEGO KERCHOFA WE BYTONIU U ZBIEGU UL. WROCŁAWSKIEJ I UL. KOLEJOWEJ- KRÓTKA HISTORIA DAWNEGO CMENTARZA W BYTOMIU U ZBIEGU UL. WROCŁAWSKIEJ I UL. KOLEJOWEJ

paź. 28 2016

 

KRÓTKA HISTORIA DAWNEGO CMENTARZA  W BYTOMIU U ZBIEGU UL. WROCŁAWSKIEJ I UL. KOLEJOWEJ

NIEZNANE OBLICZA CZYNGIS-CHANA

paź. 27 2016

NIEZNANE OBLICZA CZYNGIS-CHANA

 

PRZICHWŎLYNI DLA DARIUSZA NIEBUDKA

paź. 25 2016

PRZICHWŎLYNI DLA DARIUSZA NIEBUDKA

 

DZIEŃ NAUCZYCIELA REGIONALISTY

paź. 23 2016

DZIEŃ NAUCZYCIELA REGIONALISTY

NASZ PROJEKT WYLŌNDOWAŁ WE SEJMOWYM HASIOKU – 140 TYS. ŚLŌNZŎKŌW MAJŌM W RZ… - NASZ PROJEKT WYLĄDOWAŁ W SEJMOWYM HASIOKU – 140 TYS. ŚLĄZAKÓW MAJĄ W RZ…

paź. 20 2016

NASZ PROJEKT WYLĄDOWAŁ W SEJMOWYM HASIOKU – 140 TYS. ŚLĄZAKÓW MAJĄ W RZ…

OŚWIADCZENIE RADY GÓRNOŚLĄSKIEJ W SPRAWIE ODRZUCENIA OBYWATELSKIEGO PROJEKTU ZMIANY USTAWY O MNIEJSZOŚCIACH NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ O JĘZYKU REGIONALNYM

paź. 19 2016

                                 Katowice, 19.10.2016

 

MYSŁOWICZANIE NA ANNABERGU - MYSŁOWICZANIE NA GÓRZE ŚW. ANNY

paź. 17 2016

Dziękujemy Panu Lucjanowi HADASZOWI za udostępnienie zdjęcia. 

PRZICHWŎLYNI DLŎ MARIANA MAKULI - PRZICHWŎLYNI DLA MARIANA MAKULI

paź. 10 2016

 

 

MARIAN MAKULA –