KARL KOLBENHEYER AUS BIELITZ

li. 30 2016

   To jedna z ciekawszych postaci śląskiego krajobrazu miejscowości Bielitz (dziś część miasta Bielsko-Biała) , gdzie bliskość gór często miała wielki wpływ na jej mieszkańcow. Tak też było z Kolbenheyerem, miłośnikiem Beskidów i Tatr, badaczem gór, przyrodnikiem.

VINCENZ PRIESSNITZ- OJCIEC HYDROTERAPII NA SLASKU

li. 26 2016

Ta niezwykła postać do dzis żywo fascynuje za sprawa jednego z największych i najpiekniejszych uzdrowisk na Ślasku, którego właśnie sam Priessnitz był tworcą - Bad Gräfenberg , dziś nazywającego się Lázně Jeseník . Postaci Priessnitza, jego metodom leczenia i samemu uzdrowisku napewno poświęcimy jeszcze czas, teraz zaś pragniemy pokazac miejsce spoczynku tego wielkiego Ślązaka...

HEINRICH RICHTER

li. 24 2016

We Slonskym Beskydzie , wele wegu na Blatnio jes fest ciekawy grab, kery durch bou bez informacje fto w nim jes, a niydowno sie pojawiou sztajn ze tabulom , kaj stoi co to bou oberfeuerman Heinrich Richter. Na sicher niy idzie pedziec eli richtig uon sam lezi, eli mozno jes to ino symboliczny plac, so wie so fest to ciekawe, tusz uoddali my mu sam zoca...

 

BEGRYBNIS JORGA CNOTY - POGRZEB JERZEGO CNOTY

li. 16 2016

UCZESTNICZYLIŚMY W UROCZYSTOŚCIACH POGRZEBOWYCH JERZEGO CNOTY

 

We Cieszynie niy pamiyntajom Kożdonia

li. 15 2016

We Czeskym Cieszinie, kaj Zefel Kożdoń bou tela lot burgermajstrym, a tak wiela uonymu tam zawdziynczajom, na symbolicznym grabie ani ros niy bolo ani kercki ze magistratu... Kożdy rok jadymy tam po 1 listopadzie...

 

MESA ZA GŌRNOŚLŌNZŎKŌW, KERZY POLEGLI WE I WOJNIE ŚWIATOWYJ - MSZA ZA GÓRNOŚLĄZAKÓW, KTÓRZY ZGINĘLI W I WOJNIE ŚWIATOWEJ

li. 12 2016

MSZA ZA GÓRNOŚLĄZAKÓW, KTÓRZY ZGINĘLI                   W I WOJNIE ŚWIATOWEJ

NIY ZAPOMNIELI MY Ô ZEFLU KOŻDONIU - NIE ZAPOMNIELIŚMY O JÓZEFIE KOŻDONIU

li. 12 2016

NIE ZAPOMNIELIŚMY O JÓZEFIE KOŻDONIU

 

UMARŁ JORG CNOTA - DWA TYDNIE TYMU NAZOD DALI MY MU PRZICHWŎLYNI - ZMARŁ JERZY CNOTA – DWA TYGODNIE TEMU NAGRODZILIŚMY GO PRZICHWŎLYNIM

li. 12 2016

ZMARŁ JERZY CNOTA – DWA TYGODNIE TEMU NAGRODZILIŚMY GO PRZICHWŎLYNIM

 

PRZICHWŎLYNI DLŎ EUGENIUSZA KLUCZNIOKA - PRZICHWŎLYNI DLA EUGENIUSZA KLUCZNIOKA

li. 6 2016

PRZICHWŎLYNI DLA EUGENIUSZA KLUCZNIOKA

BYZUCH ŚLŌNSKIJ FERAJNY NA DOLNYM ŚLŌNSKU - ÔBRŎZKI ZE KERCHOFŌW - WIZYTA ŚLŌNSKIJ FERAJNY NA DOLNYM ŚLĄSKU – OBRAZKI Z TAMTEJSZYCH NEKROPOLII

paź. 31 2016

WIZYTA ŚLŌNSKIJ FERAJNY NA DOLNYM ŚLĄSKU – OBRAZKI Z TAMTEJSZYCH NEKROPOLII