ELI CERA WŁAŚCICIELA MYSŁOWIC BŌŁA KRÓLOWŌM POLSKI? - CZY CÓRKA WŁAŚCICIELA MYSŁOWIC ZOSTAŁA KRÓLOWĄ POLSKI?

lt. 26 2017

CZY CÓRKA WŁAŚCICIELA MYSŁOWIC ZOSTAŁA KRÓLOWĄ POLSKI?

 

STRŌM ÔD ŚLŌNSKICH WORTŌW NA KATOWICKIM RYNKU

lt. 22 2017

STRŌM ÔD ŚLŌNSKICH WORTŌW NA KATOWICKIM RYNKU

 

ŚLŌNSKŎ GŎDKA WE LITERATURZE - TREF OJROPOSŁA PLURY MARKA ZE AUTORAMI A WYDAWCAMI ŚLŌNSKICH KSIŌNŻEK- ŚLŌNSKŎ GŎDKA W LITERATURZE - SPOTKANIE EUROPOSŁA MARKA PLURY Z AUTORAMI I WYDAWCAMI ŚLĄSKICH KSIĄŻEK

lt. 20 2017

ŚLŌNSKŎ GŎDKA W LITERATURZE

WSTRZĄSAJĄCE „DZIENNIKI KSIĘDZA FRANZA PAWLARA”

lt. 19 2017

WSTRZĄSAJĄCE „DZIENNIKI KSIĘDZA                         FRANZA PAWLARA”

ÔDSŁONIYŃCIE TABULI TRAGEDYJI GÓRNOŚLŌNSKIJ WE KATOWICKIM KOŚCIELE PW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA - ODSŁONIĘCIE TABLICY TRAGEDII GÓRNOŚLĄSKIEJ W KATOWICKIM KOŚCIELE PW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA

lt. 19 2017

ODSŁONIĘCIE TABLICY TRAGEDII GÓRNOŚLĄSKIEJ W KATOWICKIM KOŚCIELE PW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA 

 

PREMIERA KSIŌNŻKI „MYSŁOWICE. HISTORIA MIASTA” - PREMIERA KSIĄŻKI „MYSŁOWICE. HISTORIA MIASTA”

lt. 17 2017

PREMIERA KSIĄŻKI  „MYSŁOWICE. HISTORIA MIASTA”

 

PRZICHWŎLYNI DLŎ RED. STANISŁAWY WARMBRAND - PRZICHWŎLYNI DLA RED. STANISŁAWY WARMBRAND

lt. 12 2017

PRZICHWŎLYNI DLA

RED. STANISŁAWY WARMBRAND

„KIERUNEK: CMENTARZ ŻYDOWSKI” – TREF ZE MAŁGORZATĄ PŁOSZAJ - „KIERUNEK: CMENTARZ ŻYDOWSKI” – SPOTKANIE Z MAŁGORZATĄ PŁOSZAJ

lt. 4 2017

„KIERUNEK: CMENTARZ ŻYDOWSKI” – SPOTKANIE Z MAŁGORZATĄ PŁOSZAJ

 

IX MARSZ PAMIYNCI O AŃTRACHT Z ŻÓŁTO-MODRYMI BANDAMI - IX MARSZ PAMIĘCI O ZGODZIE Z ŻÓŁTO-MODRYMI OPASKAMI

st. 30 2017

IX MARSZ PAMIĘCI O ZGODZIE

 

ÔBCHODY TRAGEDYJI GŌRNOŚLŌNSKIJ WE MYSŁOWIC - OBCHODY TRAGEDII GÓRNOŚLĄSKIEJ W MYSŁOWICACH

st. 29 2017

MYSŁOWICZANIE NA OBCHODACH

TRAGEDII GÓRNOŚLĄSKIEJ