PRZICHWŎLYNI DLA DARIUSZA NIEBUDKA

paź. 25 2016

PRZICHWŎLYNI DLA DARIUSZA NIEBUDKA

 

DZIEŃ NAUCZYCIELA REGIONALISTY

paź. 23 2016

DZIEŃ NAUCZYCIELA REGIONALISTY

NASZ PROJEKT WYLŌNDOWAŁ WE SEJMOWYM HASIOKU – 140 TYS. ŚLŌNZŎKŌW MAJŌM W RZ… - NASZ PROJEKT WYLĄDOWAŁ W SEJMOWYM HASIOKU – 140 TYS. ŚLĄZAKÓW MAJĄ W RZ…

paź. 20 2016

NASZ PROJEKT WYLĄDOWAŁ W SEJMOWYM HASIOKU – 140 TYS. ŚLĄZAKÓW MAJĄ W RZ…

OŚWIADCZENIE RADY GÓRNOŚLĄSKIEJ W SPRAWIE ODRZUCENIA OBYWATELSKIEGO PROJEKTU ZMIANY USTAWY O MNIEJSZOŚCIACH NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ O JĘZYKU REGIONALNYM

paź. 19 2016

                                 Katowice, 19.10.2016

 

MYSŁOWICZANIE NA ANNABERGU - MYSŁOWICZANIE NA GÓRZE ŚW. ANNY

paź. 17 2016

Dziękujemy Panu Lucjanowi HADASZOWI za udostępnienie zdjęcia. 

PRZICHWŎLYNI DLŎ MARIANA MAKULI - PRZICHWŎLYNI DLA MARIANA MAKULI

paź. 10 2016

 

 

MARIAN MAKULA – 

TYJATER GŌRNOŚLŌNSKI ROZPOCZON DZIAŁANOŚĆ WE BYTOMIU - LAGIEWNIKACH - TEATR GÓRNOŚLĄSKI ROZPOCZĄŁ DZIAŁALNOŚĆ W BYTOMIU – ŁAGIEWNIKACH

paź. 9 2016

Marian MAKULA - to dzięki niemu powstał Teatr Górnośląski

 

 

 

WYSTAWA "SILESIUS" W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - AUSSZTELUNG "SILESIUS" WE RUDZIE

paź. 8 2016

 

 

BYZUCH ŚLŌNSKIJ FERAJNY WE GOERLITZ - WIZYTA ŚLŌNSKIJ FERAJNY W GOERLITZ

paź. 4 2016

Nowy król AD 2016 (fot. Dawid)

FINISAŻ AUSSZTELUNGU "SILESIUS" WE KATOWICACH - FINISAŻ WYSTAWY „SILESIUS” W KATOWICACH

wrz. 24 2016

Głos zabrała kurator wystawy - dr Łucja STANICZEK.