MESA ZA GŌRNOŚLŌNZŎKŌW, KERZY POLEGLI WE I WOJNIE ŚWIATOWYJ - MSZA ZA GÓRNOŚLĄZAKÓW, KTÓRZY ZGINĘLI W I WOJNIE ŚWIATOWEJ

li. 12 2016

MSZA ZA GÓRNOŚLĄZAKÓW, KTÓRZY ZGINĘLI                   W I WOJNIE ŚWIATOWEJ

NIY ZAPOMNIELI MY Ô ZEFLU KOŻDONIU - NIE ZAPOMNIELIŚMY O JÓZEFIE KOŻDONIU

li. 12 2016

NIE ZAPOMNIELIŚMY O JÓZEFIE KOŻDONIU

 

UMARŁ JORG CNOTA - DWA TYDNIE TYMU NAZOD DALI MY MU PRZICHWŎLYNI - ZMARŁ JERZY CNOTA – DWA TYGODNIE TEMU NAGRODZILIŚMY GO PRZICHWŎLYNIM

li. 12 2016

ZMARŁ JERZY CNOTA – DWA TYGODNIE TEMU NAGRODZILIŚMY GO PRZICHWŎLYNIM

 

PRZICHWŎLYNI DLŎ EUGENIUSZA KLUCZNIOKA - PRZICHWŎLYNI DLA EUGENIUSZA KLUCZNIOKA

li. 6 2016

PRZICHWŎLYNI DLA EUGENIUSZA KLUCZNIOKA

BYZUCH ŚLŌNSKIJ FERAJNY NA DOLNYM ŚLŌNSKU - ÔBRŎZKI ZE KERCHOFŌW - WIZYTA ŚLŌNSKIJ FERAJNY NA DOLNYM ŚLĄSKU – OBRAZKI Z TAMTEJSZYCH NEKROPOLII

paź. 31 2016

WIZYTA ŚLŌNSKIJ FERAJNY NA DOLNYM ŚLĄSKU – OBRAZKI Z TAMTEJSZYCH NEKROPOLII

 

ŚWIĘTO ZMARŁYCH W GÓRNOŚLĄSKIEJ TRADYCJI I LEGENDZIE

paź. 30 2016

ŚWIĘTO ZMARŁYCH W GÓRNOŚLĄSKIEJ TRADYCJI I LEGENDZIE

KROJCE WE BYTÓNSKIM PARKU - KRZYŻE W BYTOMSKIM PARKU MIEJSKIM

paź. 28 2016

„Czy widziałeś jak w smutny jesienny wieczór opadają umarłe liście? Tak samo każdego dnia dusze ludzkie ulatują ku wieczności. Pewnego dnia i ty staniesz się takim opadłym liściem”.   

KRÓTKŎ GESZICHTA DŎWNEGO KERCHOFA WE BYTONIU U ZBIEGU UL. WROCŁAWSKIEJ I UL. KOLEJOWEJ- KRÓTKA HISTORIA DAWNEGO CMENTARZA W BYTOMIU U ZBIEGU UL. WROCŁAWSKIEJ I UL. KOLEJOWEJ

paź. 28 2016

 

KRÓTKA HISTORIA DAWNEGO CMENTARZA  W BYTOMIU U ZBIEGU UL. WROCŁAWSKIEJ I UL. KOLEJOWEJ

NIEZNANE OBLICZA CZYNGIS-CHANA

paź. 27 2016

NIEZNANE OBLICZA CZYNGIS-CHANA

 

PRZICHWŎLYNI DLA DARIUSZA NIEBUDKA

paź. 25 2016

PRZICHWŎLYNI DLA DARIUSZA NIEBUDKA