AUSZTELUNG Z ÔKAZJI 100 ROCZNICY GEBURSTAGU ERNESTA WILIMOWSKIGO - I CZYNŚĆ - WYSTAWA Z OKAZJI 100 ROCZNICY URODZIN ERNESTA WILIMOWSKIEGO

cz. 24 2016

 

„(ZA) POZNAJ ŚLĄSK”, CZYLI CO KAŻDY ŚLĄZAK POWINIEN WIEDZIEĆ

cz. 24 2016

 

PRZICHWOLYNI DLA ZESPOŁU FOLKLORYSTYCZNEGO „KOSZTOWIOKI”

cz. 20 2016

 

IX KALEJDOSKOP KULTUR WE WROCŁAWIU

cz. 19 2016

IX KALEJDOSKOP KULTUR WE WROCŁAWIU                         

CHRZEST ŚLĄSKA MIĘDZY 875 A 906 ROKIEM

cz. 18 2016

 

CHRZEST ŚLĄSKA MIĘDZY 875 A 906 ROKIEM

 

JUŻ W PRZISZŁYM ROKU AUSSZTELUNG Ô ŻYDACH GŌRNOŚLŌNSKICH WE GLIWICACH - JUŻ W PRZYSZŁYM ROKU WYSTAWA O ŻYDACH GÓRNOŚLĄSKICH W GLIWICACH

cz. 13 2016

JUŻ W PRZYSZŁYM ROKU WYSTAWA O ŻYDACH         GÓRNOŚLĄSKICH W GLIWICACH

 

RAŚ WRĘCZYŁ GÓRNOŚLĄSKIE TACYTY

cz. 12 2016

 

KONFERENCJA „EDUKACJA REGIONALNA W SYSTEMIE SZKOLNYM”

cz. 10 2016

 

MY TYŻ TAM BYDYMY

cz. 10 2016

 

MESA ZA MIYŃSZOŚCI NA ANABERGU - MSZA ZA MNIEJSZOŚCI NA GÓRZE ŚW. ANNY

cz. 6 2016

MSZA ZA MNIEJSZOŚCI NA GÓRZE ŚW. ANNY