BYZUCH ŚLŌNSKIGO MIKOŁŎJA WE MIEJSKIM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WE ŚWIYNTOCHLOWICACH

gru. 7 2018

BYZUCH ŚLŌNSKIGO MIKOŁŎJA WE MIEJSKIM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ WE ŚWIYNTOCHLOWICACH

 

WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ NT. UŻYCIA GERMANIZMÓW WE WSPÓŁCZESNYM REGIOLEKCIE ŚLĄSKIM

li. 20 2018

WSTĘPNE WYNIKI BADAŃ NT. UŻYCIA GERMANIZMÓW WE WSPÓŁCZESNYM REGIOLEKCIE ŚLĄSKIM

MESA ZA HANSA ULRICHA I JOHANNĘ SCHAFFGOTSCH - MSZA ZA HANSA ULRICHA I JOHANNĘ SCHAFFGOTSCH

li. 14 2018

MSZA ZA HANSA ULRICHA I JOHANNĘ SCHAFFGOTSCH

 

MESA ZA GŌRNOŚLŌNZŎKŌW, KERZY POLEGLI WE I WOJNIE ŚWIATOWYJ - MSZA ZA GÓRNOŚLĄZAKÓW, KTÓRZY POLEGLI W I WOJNIE ŚWIATOWEJ

li. 11 2018

MSZA ZA GÓRNOŚLĄZAKÓW POLEGŁYCH W I WOJNIE ŚWIATOWEJ

 

PAMIYNTŎMY Ô ÔFIARACH LAGRÓW: WE ŚWIYNTOCHLOWICACH A WE MYSLOWICACH - UPAMIĘTNILIŚMY OFIARY OBOZÓW: W ŚWIĘTOCHŁOWICACH I W MYSŁOWICACH

li. 5 2018

                      UPAMIĘTNILIŚMY OFIARY OBOZÓW:                                        W ŚWIĘTOCHŁOWICACH I W MYSŁOWICACH

ŚLŌNSKŎ FERJNA ÔDDAŁA ZOCA WE 100 PLACACH NA 100-LECIE ZAKOŃCZYNIŎ I WOJNY ŚWIATOWYJ - ŚLŌNSKŎ FERJNA ODWIEDZIŁA 100 MIEJSC NA 100-LECIE ZAKOŃCZENIA I WOJNY ŚWIATOWEJ

li. 3 2018

ŚLŌNSKŎ FERJNA ODWIEDZIŁA 100 MIEJSC NA 100-LECIE ZAKOŃCZENIA I WOJNY ŚWIATOWEJ

 

ÔDDŎMY ZOCA WE 100 PLACACH SKULI ZAKOŃCZYNIŎ I WOJNY ŚWIATOWYJ - UPAMIĘTNIMY 100 MIEJSC NA 100 ROCZNICĘ ZAKOŃCZENIA I WOJNY ŚWIATOWEJ

paź. 25 2018

UPAMIĘTNIMY 100 MIEJSC NA 100 ROCZNICĘ ZAKOŃCZENIA I WOJNY ŚWIATOWEJ

UJAZD – KOLEJNA PEREŁKA NA ŚLĄSKIEJ ZIEMI

paź. 16 2018

UJAZD – KOLEJNA PEREŁKA NA ŚLĄSKIEJ ZIEMI

 

RZYKALI MY ZA ŚLŌNSK A JEGO MIYSZKAŃCŌW - MODLILIŚMY SIĘ ZA ŚLĄSK I JEGO MIESZKAŃCÓW

paź. 15 2018

MODLILIŚMY SIĘ ZA ŚLĄSK I JEGO MIESZKAŃCÓW

 

NOJLEPSZŎ, BO NASZA ! WELUJYMY NA KW ŚPR !

paź. 13 2018

NOJLEPSZŎ, BO NASZA