ZLNŚ INFO

wrz. 29 2010

W dniu 29 września otrzymaliśmy następującego maila od Przewodniczącego Związku Narodowości Śląskiej - Andrzeja ROCZNIOKA

 

Informacja

W dniu 22.09.2010 przedkładając stosowne dokumenty, zawiadomiłem
Komisarza Wyborczego w Katowicach o utworzeniu "Komitetu Wyborczego
Wyborców Narodowość śląska a inksze Ślonzoki". Intencją powołania
powyższego komitetu wyborczego jest start w wyborach do samorządów w
województwie śląskim w dniu 21.11.2010.
W dniu 28.09.2010 otrzymałem Postanowienie Komisarza Wyborczego w
Katowicach odmawiające przyjęcie zawiadomienia o utworzeniu komitetu
wyborczego z powodu użycia w nazwie określenia "narodowość śląska"
oraz przyjęcia skrótu nazwy komitetu wyborczego "narodowość śląska".
Komisarz w Postanowieniu uzasadnia swoją decyzję faktem, że
"narodowość śląska" nie jest ujętą w ustawie "o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym".
W dniu 29.09.2010 złożę w Sądzie Okręgowym w Katowicach odwołanie od
Postanowienia Komisarza Wyborczego uzasadniając, że ustawa "o
mniejszościach ..." nie podejmuje próby wyliczenia wszystkich
narodowości zamieszkujących Polskę, a więc brak narodowości śląskiej w
tej ustawie nie może stać na przeszkodzie w rejestracji komitetu
wyborczego.
"Komitet Wyborczy Wyborców Narodowość śląska a inksze Ślonzoki"
obstaje przy swojej nazwie i nie ma zamiaru jej zmieniać.

Pełnomocnik Wyborczy
Komitetu Wyborczego Wyborców
Narodowość śląska a inksze Ślonzoki
Roczniok Andrzej