We Cieszynie niy pamiyntajom Kożdonia

li. 15 2016

We Czeskym Cieszinie, kaj Zefel Kożdoń bou tela lot burgermajstrym, a tak wiela uonymu tam zawdziynczajom, na symbolicznym grabie ani ros niy bolo ani kercki ze magistratu... Kożdy rok jadymy tam po 1 listopadzie...