W KATOWICACH ROZDANO PRZECHODNIOM MINI TYTY I ŚLŌNSKIE HEFTY

wrz. 2 2016

 

 

 

W KATOWICACH ROZDANO PRZECHODNIOM

MINI TYTY I ŚLŌNSKIE HEFTY

 

01 września dzieci na Śląsku rozpoczynające naukę w szkole podstawowej, otrzymują tyty wypełnione maszketami (słodyczami). Właśnie do tego zwyczaju nawiązywał happening „Ślōnskŏ edu … - tyta” zorganizowany przez stowarzyszenie Ślōnskŏ Ferajna i Europosła Marka PLURĘ. Odbył się on 01 września w Katowicach. Organizatorzy skupili się jednak nie na tradycji kultywowanej na Śląsku od kilkudziesięciu lat, lecz na edukacji - tej, której nie znajdziemy w systemie szkolnym – edukacji regionalnej.

O tym, że stan wiedzy uczniów na temat Śląska jest katastrofalny pokazały ostatnie badania przeprowadzone w szkołach. Na pytanie czy potrafisz wymienić postać z historii Śląska twierdząco odpowiedziało zaledwie 9% uczniów. 3% wymieniło Wojciecha Korfantego, 1,3% Karola Godulę  (w większości byli to uczniowie z Rudy Śląskiej); 0,2%  ….Józefa Piłsudskiego i Papieża św. Jana Pawła II. Jeśli chodzi o wydarzenia – 10% wymieniło powstania śląskiego, a aż 86% nie zna żadnego faktu związanego z historią regionu.

Podczas czwartkowego happeningu rozdawano symboliczne mini tyty z bōmbonami (cukierki) ze śląskimi słówkami i hefty (zeszyty) zawierające krótką historię Śląska, a także nazwiska wybitnych Ślązaków, którzy przyczynili się do rozwoju regionu, rozsławili go dzięki odkryciom naukowym czy też stworzyli ponadczasowe dzieła literackie i muzyczne. W ciągu kilkudziesięciu minut rozdano prawie 150 mini tyt i zeszytów. Akcja cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród przechodniów, którzy chętnie zabierali nie tylko prezent z cukierkami, ale również historię Śląska. W tym gronie sporą część stanowili uczniowie zmierzający do szkół na rozpoczęcie roku szkolnego.

 

Mirella DĄBEK