VIII FINAŁ ŚLĄSKIEGO TURNIEJU DEBAT OKSFORDZKICH

kw. 29 2017

VIII FINAŁ ŚLĄSKIEGO TURNIEJU DEBAT OKSFORDZKICH

 

W piątkowe przedpołudnie sala Sejmu Śląskiego stała się areną finałowych zmagań VIII Śląskiego Turnieju Debat Oksfordzkich.  Jak co roku jego organizatorem jest Bractwo Oświatowe Związku Górnośląskiego, a przede wszystkim Prezes – niezastąpiona dr Łucja STANICZKOWA – serce całego przedsięwzięcia. W szranki o miano najlepszych dyskutantów stanęli przedstawiciele szkół średnich i wyższych. Zmagania o zaszczytny tytuł mistrza trwały już od kilku miesięcy. W tym roku zgłosiło się aż 28 drużyn ze szkół ponadgimanzjalnych i 8 drużyn z gimnazjów.

Tezy tegorocznych debat oksfordzkich były następujące: „Negatywny stereotyp Ślązaka jest  bardziej rozpowszechniony w Polsce niż pozytywny”, „Górny Śląsk potrzebuje głębokich zmian”, „Muzyka to najlepszy towar eksportowy Górnego Śląska w dziedzinie kultury”, „Śląską literaturę są w stanie stworzyć tylko rodowici Ślązacy”, „Granice województwa śląskiego powinny się pokrywać z granicami Górnego Śląska w obrębie państwa polskiego”, „Historia Śląska predestynuje do otwarcia się na migrantów”, „Kopalnia na Śląsku to żywicielka”, „Współcześni Górnoślązacy w zbyt małym stopniu znają wielokulturowe dziedzictwo regionu”, „Tradycyjny etos pracy jest najważniejszym motorem rozwoju ekonomicznego Śląska”, „XX – wieczna historia regionu dowodzi, że dla Ślązaków żywy obywatel ma większą wartość niż martwy bohater”. Tematy bardzo ciekawe, a zarazem kontrowersyjne, czyli dające możliwość rozwinięcia argumentacji i zaprezentowania zdolności oratorskich. Każda z drużyn przed rozpoczęciem zmagań losuje czy ma bronić postawionej tezy czy też ma ją obalić. Zatem tak naprawdę trzeba przygotować się do 10 tematów za i przeciw.

Podczas finału szkoły średnie zmierzyły się z tezą „Historia Śląska predestynuje do otwarcia się na migrantów”. 3-1 zwyciężyła drużyna II LO w Zabrzu, która przekonała jurorów do tak postawionego tematu. Natomiast I LO im. Leona Kruczkowskiego w Tychach zajęło drugie miejsce. Młodzi zabrzanie jak przykłady podali: Wojciecha Korfantego, wojewodę Michała Grażyńskiego, kompozytora – Wojciecha Kilara i profesorów z Lwowa – założycieli gliwickiej politechniki. Zdaniem licealistów ich działalność świadczy o tym, że nasza historia predestynuje do przyjęcia migrantów. Naszym zdaniem zabrakło tutaj postaci św. Jadwigi Śląskiej, przemysłowców – Friedricha von Reden czy Johna Baildona, czy śląskich rodów arystokratycznych. Zwrócił na to uwagę jeden z jurorów – dr hab. Maciej FIC z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Jego zdaniem finaliści ograniczyli się tylko do XX wieku podczas gdy mogli przytoczyć również przykłady wcześniejsze, jak np. średniowiecze, rewolucja przemysłowa i lokacja miast na prawie niemieckim. Zwrócił uwagę, że w przypadku debat terminy są wieloznaczne, dlatego trzeba doprecyzować zakres omawianego tematu. Śląsk nie jest jednolitym pojęciem historyczno-geograficznym, bo przecież na przestrzeni dziejów mamy do czynienia nie tylko z Górnym czy Dolnym Śląskiem, ale również polskim, niemieckim, czeskim, Cieszyńskim, pruskim i austriackim.   „- To nie są pojęcia identyczne. Niosą one różne uwarunkowania” – powiedział. Apelował również, bu uważać z pojęciami germanizacja, polonizacja czy zabór pruski, ponieważ niekiedy pewne sformułowania noszą przekłamania wynikające z braku precyzji „- Doceniamy zaangażowanie i ogromny wkład w przygotowanie się do debat oksfordzkich. Gratuluję, że podjęliście trud startu w debatach oksfordzkich  i życzę dalszych sukcesów” – podsumował swoją wypowiedź.

W kategorii szkoły wyższe zmierzył się Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego z Wydziałem Informatyki i Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego. Pierwsza z drużyn (drużyna propozycji) przekonała jurorów, że „Górny Śląsk potrzebuje głębokich zmian.” Nagrodę dla zwycięzców ufundował Europoseł Jerzy Buzek, a jest nią wyjazd studyjny do Brukseli.

Pamiątkowe dyplomy i nagrody wręczyli: Prezes Związku Górnośląskiego – Grzegorz FRANKI i Prezes Bractwa Oświatowego ZG, a jednocześnie Wiceprezes ZG – dr Łucja STANICZKOWA.

 

Mirella DĄBEK