RZYKALI MY ZA ŚLŌNSK A JEGO MIYSZKAŃCŌW - MODLILIŚMY SIĘ ZA ŚLĄSK I JEGO MIESZKAŃCÓW

paź. 15 2018

MODLILIŚMY SIĘ ZA ŚLĄSK I JEGO MIESZKAŃCÓW

 

Członkowie i sympatycy trzech mysłowickich organizacji regionalistycznych – Ruchu Autonomii Śląska, Ślōnskij Ferajny i Stowarzyszenia Ślązaków uczestniczyli we mszy św. w intencji Śląska i jego mieszkańców na Górze św. Anny. Nabożeństwa są odprawiane od 12 lat zawsze w październiku, kiedy to przypada święto św. Jadwigi Śląskiej – patronki naszego regionu. Tradycyjnie już kazanie zostało wygłoszone w ślōnskij gŏdce. Podczas Liturgii Słowa zgromadzeni modlili się za hierarchów Śląskiej Ziemi, za poległych na wojnach i ofiary obozów, a także prosili o pokój między wszystkimi mieszkańcami regionu.

            Przed wyjazdem na mszę pielgrzymów pobłogosławił ks. Mariusz DOŁĘGOWSKI z mysłowickiej parafii p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Tam też zebrani pomodlili się przy dębie poświęconym przez papieża Franciszka.

W drodze na Górę św. Anny mysłowiczanie zatrzymali się w Ujeździe. Historię miejscowości przybliżył mysłowiczanom Dariusz CIAPA ze Stowarzyszenia Miłośników Ujazdu. Ujazd to jedno z najstarszych miast na Śląsku i w Polsce, pełniące ważną funkcję na szlaku między Wrocławiem a Krakowem. Miejscowość była po raz pierwszy wzmiankowana w bulli papieża Hadriana IV z 1155 roku. Od tego roku aż do 1428 roku właścicielami Ujazdu byli biskupi wrocławscy. W 1524 roku miasto ostatecznie przeszło w ręce prywatne. Co ciekawe sanktuarium na Górze św. Anny ma również wątek ujazdowski. „- Obecnie funkcjonuje nazwa Góra św. Anny. Wcześniej wzniesienie było znane jako Góra Chełmska lub Góra św. Jerzego. Anna Maria von Maltitz – żona właściciela Ujazdu Mikołaja Kochcickiego otrzymała, w posagu od swojego ojca, relikwie św. Anny – matki Maryi i babci Jezusa. Przez 15 lat figurka ze szczątkami świętej znajdowała się w ujazdowskim kościele. W testamencie Anna Maria zażyczyła sobie, żeby po jej śmierci relikwie przeniesiono do sanktuarium na Górze Chełmskiej. W 1625 roku odbyła się uroczysta procesja” – wyjaśnił związki Ujazdu i Góry św. Anny – Dariusz CIAPA.

W Ujeździe znajdują się ruiny renesansowego pałacu z 1580 roku. Wcześniej w tym miejscu stały: baszta i dom biskupi z XII wieku. Pałac był bardzo okazałą budowlą reprezentacyjną. Ostatnim właścicielem miejscowości był ród Hohenlohe - Ȍhringen, który w XIX wieku przebudował pałac, m. in. podniósł go o jedno piętro czy poprowadził kanalizację. W budynku działały także windy mechaniczne, co na owe czasy było ewenementem.

Od 1926 roku w Ujeździe odbywały się … targi panieńskie, na które przyjeżdżały panny i kawalerowie z całego Górnego Śląska. Podczas uroczystości młodzi mogli się poznać. Dzięki targom panieńskim zawarto wiele małżeństw, a władze miejskie obdarowywały każdą parę … kompletem mebli.

 Mirella DĄBEK