PRZICHWOLYNI DLŎ BERNARDA SZCZECHA - PRZICHWOLYNI DLA BERNARDA SZCZECHA

kw. 17 2017

BERNARD SZCZECH Z „PRZICHWŎLYNIM”

 

W 2010 roku Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej wydało kilkunastostronicową broszurę „Bernard Szczech i jego publikacje z lat 1974-2009”. Jej autorzy – Barbara i Adam PODGÓRSCY oraz Wacław JUDYCKI zebrali tytuły: artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych, książek, opracowań redakcyjnych, tłumaczeń i przygotowań do druku. W rezultacie powstał imponujący wykaz liczący … kilkaset pozycji! I stale się powiększa, bo przecież broszura została wydana siedem lat temu, a historyk i muzealnik - Bernard SZCZECH dalej publikuje! Warto również podkreślić, że tematyka wszystkich artykułów i książek jest związana z historią Górnego Śląska.

Dzieje Rudy Śląskiej, Zabrza, Tarnowskich Górach i Gliwic zajmują szczególne miejsce w jego dorobku naukowym. Opublikował i opracował wiele nieznanych dokumentów dotyczących tych miast. Nic w tym dziwnego, ponieważ Bernard SZCZECH mieszka w Bytomiu, a z Zabrzem i Rudą Śląską był związany zawodowo. W latach 1980 – 85 pracował jako kierownik Działu Historii i Kultury Regionu w Muzeum Miejskim w Zabrzu, a w latach 1988-98 – jako dyrektor tejże placówki. Przez rok (2009-10) pełnił funkcję szefa Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej. Bernard SZCZECH bardzo chętnie wraca w swoich publikacjach do regionu Lubszy i gminy Woźniki. Dlaczego „wraca”? Ponieważ urodził się w Lubszy i stamtąd pochodzą jego przodkowie. Opublikował również poczytne zbiory legend górnośląskich  z rejonu Zabrza, Bytomia, Piekar Śląskich, Gliwic, Rudy Śląskiej czy Lubszy. Uczestniczył w pracach renowacyjnych zamku w Tarnowicach Starych, pełnił również funkcję doradcy Marszałka Województwa Śląskiego.

Pasją Bernarda SZCZECHA jest medalierstwo i kolekcjonerstwo. Niektóre z swoich eksponatów (monety, dokumenty, medale) przekazał Muzeum Regionalnemu im. J. Lompy w Lubszy. Przed rokiem odbyła się również bardzo miła i ważna uroczystość dla Mysłowic. W czasie spotkania „Historia Śląska widziana inaczej” Bernard SZCZECH wręczył Prezydentowi Miasta Edwardowi LASOKOWI dokument z 1858 roku, na podstawie którego król pruski Fryderyk Wilhelm przywrócił Mysłowicom prawa miejskie. Ten niezwykle ważne pismo wzbogaciło zbiory Muzeum Miasta Mysłowice.

Praca naukowa Bernarda SZCZECHA została doceniona przez władze centralne i wojewódzkie. Historyk dwukrotnie otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki oraz wyróżniony został odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Również my postanowiliśmy uhonorować Bernarda SZCZECHA przichwŏlynim za jego zasługi w promowaniu śląskiej historii i tradycji. Przypomnijmy, iż jest to wspólna akcja Europosła Marka PLURY i stowarzyszenia Ślōnskŏ Ferajna - „Przaja, bo ślōnski.”

 

Mirella DĄBEK