PRZICHWOLYNI DLŎ BERNADETY SZYMIK - KOZACZKO - PRZICHWOLYNI DLA BERNADETY SZYMIK - KOZACZKO

wrz. 20 2017

PRZICHWŎLYNI DLA BERNADETY                    

SZYMIK - KOZACZKO

 

Bernadeta SZYMIK – KOZACZKO podkreśla, że Śląsk i Ślązacy potrzebują „odczarowania”. W wielu dziedzinach nadal pokutują bowiem fałszywe i bardzo często niesprawiedliwe opinie na nasz temat. Takiemu właśnie odczarowaniu służy projekt „Wartości Śląska”, którego Bernadeta SZYMIK – KOZACZKO jest autorką i popularyzatorką. Jego inauguracja miała miejsce w grudniu 2006 roku w miejscu szczególnym, wyjątkowym, albowiem w auli najstarszej średniej szkoły w Katowicach (1874) – w obecnym Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie. Na marginesie nasuwa się pytanie - dlaczego patronką szkoły nie jest nasza katowicka noblistka – Maria Goeppert - Mayer, w której dziadek był nauczycielem? Ale pozostawmy to na inną opowieść.

Do tej pory w ramach projektu wydano kilka książeczek, które w sposób syntetyczny, a jednocześnie z ogromną dbałością o szczegóły i rzetelność historyczną przedstawiają określone rozdziały naszych śląskich dziejów. Nieżyjący już ks. bp Tadeusz Szurman jest autorem monografii „Ewangelicy w życiu Katowic” (2007), Dariusz Walerjański – ekspert od tematyki żydowskiej – napisał „Katowickie synagogi”, a ks. Jerzy Szymik „Miłość”.  Bernadeta SZYMIK – KOZACZKO, która została przez nas uhonorowana przichwŏlynim jest autorką dwóch wydawnictw: „Edukacja. Katowiczanom na wyuczeniu dzieci zależało” (2008)„Rzymskokatolicy w życiu Katowic. Historia katowickiego Kościoła Mariackiego” (2010).

Treść wszystkich książeczek to pokłosie cyklicznych spotkań z katowickimi licealistami w ramach projektu „Wartości Śląska” przyjętego do Inicjatyw Kulturalnych Miasta Katowic. Jego celem było przedstawienie młodzieży wartości, które umożliwiały mieszkańcom Górnego Śląska rozwój osobisty i zawodowy oraz sprzyjały szeroko pojętej tolerancji. Wydawcą serii „Wartości Śląska” jest Stowarzyszenie Wychowanków VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie, a patronami „duchowymi” św. Jadwiga Śląska i św. Jacek Odrowąż.

Jak napisał ks. Arkadiusz Wuwer we wstępie do historycznej monografii Bernadety SZYMIK –KOZACZKO „Edukacja. Katowiczanom na wyuczeniu dzieci zależało” jest to „przykład pasji naukowej i umiłowania małej Ojczyzny.” Zresztą wystarczy posłuchać wykładów naszej laureatki by przekonać się, że w tych słowach nie ma krzty przesady czy wyolbrzymienia. Pani Bernadeta doskonale zna historię szkolnictwa na Górnym Śląsku, a jak sama przyznaje – jest to jej hobby od kilkudziesięciu lat! Czasami bardzo trudno dotrzeć do źródeł – tak stwierdziła w rozmowie z nami laureatka. Słowa te jednak błyskawicznie zdementowała siedząca obok nas jej kuzynka, która stwierdziła, że jeśli czegoś nie można znaleźć to na pewno dotrze do tego Pani Bernadeta.

Bernadeta SZYMIK – KOZACZKO jest również współautorką projektu „Interkulturalna nauka w wymianie uczniów – przyczynek do integracji europejskiej” – realizowanego w Szkole Podstawowej nr 21 w Katowicach – Podlesiu wspólnie z Krajowym Instytutem Pedagogiki i mediów Dudweiler / Saarland (Niemcy). Była również współorganizatorem projektu  z włoskim miastem Treviso, a także „Budowanie nowych mostów” Landesjugendring NRW, Beamtenbund Jugend NRW, Sportjugend NRW Północna Nadrenia – Westfalia. 

Życzymy Pani Bernadecie dalszych sukcesów w „odczarowywaniu” naszej Małej Ojczyzny!

Mirella DĄBEK