PRZICHWŎLYNI DLŎ ZESPOŁU OBERSCHLESIEN - PRZICHWŎLYNI DLA ZESPOŁU OBERSCHLESIEN

li. 30 2017

PRZICHWŎLYNI DLŎ OBERSCHLESIEN

 

 

„Kaj stary stoi szyb

Kaj ôjcōw stoi dom

Kaj richtich woniŏ chlyb

Tam jŏ swōj Hajmat mŏm

Kaj huty woniŏ dym

Kaj fury pchajom zaś

Kaj czŏrnŏ hŏłda jest

Tam Hajmat świynty nasz
(fragment utworu „Richter”)

 

Po raz pierwszy spotkaliśmy Marcela RÓŻANKĘ  w listopadzie 2010 roku. Specjalnie wybraliśmy się do Piekar Śląskich by porozmawiać z muzykiem, który założył rockowy zespół śpiewający po śląsku. „Oberschlesien” dopiero szykował się do podboju regionalnej sceny muzycznej - do wydania pierwszej płyty i do pierwszego dużego koncertu. Marcel RÓŻANKA powiedział nam wtedy „-Trzeba walczyć ze stereotypami, że ślōnski to gŏdka prostŏkōw. Jeżech Ślōnzŏkiym a jeżech z tego sztolc. Fest się ciesza, że ȏdradzŏ sie nasze poczucie regionalnyj tożsamości, że niy ma nŏm gańba gŏdać  po ślōnsku.” Z naszej rozmowy zapamiętaliśmy jeszcze jedno. Marcel mówił o Śląskiej Ziemi z ogromnym przejęciem, z każdego Jego słowa emanowała ogromna miłość do tego wszystkiego, co składa się na naszą regionalną tożsamość. Minęły lata, a w przypadku Marcela nic się nie zmieniło. Chociaż słowo „nic” nie jest tutaj może adekwatne. Dzisiaj Marcel mówi - o tym, co czuje - do tysięcy swoich fanów na Śląsku i w Polsce ze scen koncertowych. Nie ulega jednak wątpliwości, że to w naszym regionie ten przekaz jest najbardziej zrozumiały. „Oberschlesien” ma na swoim koncie dwie płyty, ale obecny skład zespołu różni od tego pierwotnego. Marcel pozostał wierny ślōnskij gŏdce a ślōnskij identyfikacyji. I taki jest dzisiejszy „Oberschlesien”. Po prostu nasz – śląski.

Warto również wspomnieć o atmosferze panującej na i po koncertach zespołu. Wspólne zdjęcia muzyków z fanami to już prawdziwa tradycja. Zawsze można też z Nimi porozmawiać, pogŏdać.  Są swojscy, przyjacielscy. Obecny skład zespołu jest następujący: bębny - Marcel RÓŻANKA, klawisze - Mateusz BUHL, gitara - Grzegorz BADORA, 

gitara - Radosław DOLAŃSKI, wokal - Tomasz DAWID, wokal - Dawid NAGIET.    

Na ręce Marcela, podczas jednego z koncertów, przekazaliśmy dla całego zespołu „Oberschlesien” przichwŏlyni. „ - Starom się zŏwdy gŏdać ȏd serca. Jeżech fest rozczulony a szczynśliwy, że my dostali coś takigo. Za bajtla łaziły mi roztomajte myśli po gowie, bolało mie zŏwdy to jak je traktowano ślōnskŏ gŏdka a naszŏ tożsamość. Jeżech szczynśliwy, bo widza, że corŏz wiyncyj ludzi chce gŏdać a myśleć po ślōnsku” – powiedziała Marcel RÓŻANKA. „Oberschlesien” dostało nasze wyróżnienie za powrót do śląskich tradycji, za promowanie Naszego Hajmatu. Dalij tak trzimać, chopy!

(md)

 

 

Zdjęcie: Dawid BUŁAWA