PRZICHWŎLYNI DLŎ RED. STANISŁAWY WARMBRAND - PRZICHWŎLYNI DLA RED. STANISŁAWY WARMBRAND

lt. 12 2017

PRZICHWŎLYNI DLA

RED. STANISŁAWY WARMBRAND

 

Przyznaliśmy kolejne przichwŏlyni w ramach akcji „Przaja, bo ślōnski”. Tym razem postanowiliśmy nagrodzić red. Stanisławę WARMBRAND - dziennikarkę „Kuriera Chicago” i „Kroniki Katowickiej”, ale przede wszystkim ogromną pasjonatkę historii Śląska. To dzięki jej zaangażowaniu w Mysłowickim Ośrodku Kultury odbywają się spotkania poświęcone różnym aspektom dziejów naszego regionu.

Początkowo cykl nosił nazwę „Tragedia Śląska”, a jego celem było przybliżenie wydarzeń, które miały miejsce po wkroczeniu Armii Czerwonej na Górnym Śląsk w styczniu 1945 roku i po objęciu władzy przez polskich komunistów.

Od 2015 roku w każdy ostatni piątek miesiąca red. Stanisława WARMBRAND i fundacja „Ambasada Śląska” zapraszają na prelekcje „Historia Śląska widziana inaczej.”  W tej edycji projektu odbyły się m. in. wykłady o reformacji, śląskim baroku, biedaszybach, o Matce Evie, panowaniu węgierskim na Śląsku, chrzcie Śląska czy o wydarzeniach na Węgrzech w 1956 roku i jego analogiach z wydarzeniami 1981 roku w naszym regionie. Prelegentami są historycy, znawcy poszczególnych tematów. Nie brakuje również gości specjalnych. W maju 2016 roku była to Konsul Generalna Węgier w Krakowie, Adrienne Körmendy, która wygłosiła prelekcję „Węgierskie panowanie na Śląsku,” a w grudniu - uczestnik Powstania Węgierskiego 1956 roku, pierwszy niekomunistyczny ambasador Węgier od 1945 roku - Akos Engelmayer oraz radca Ambasady Węgierskiej w Polsce, historyk – dr Janosz Tischler.

W ubiegłym roku odbyły się również dwa spotkania wyjazdowe. Latem – do Nadleśnictwa Panewniki i na Górę Klimont w Lędzinach. Podczas pierwszego - Bolesław Bobrzyk, zastępca Nadleśniczego, opowiedział o dziejach puszczy śląskiej. Natomiast po Lędzinach oprowadził mysłowicki historyk – Tomasz WRONA. W tym roku, w styczniu uczestnicy cyklu odwiedzili katowickie Centrum Kultury i Dialogu „Doha”. O islamie w powiązaniu ze Śląskiem opowiedział Abdul Jabbar Koubaisy.

Red. Stanisława WARMBARND jest również dziennikarką bardzo popularnej i poczytnej „Kroniki Katowickiej”, powstającej przy współpracy z katowickim Urzędem Miasta i Muzeum Historii Katowic. Jej artykuły to ogromne kompendium wiedzy o dziejach stolicy naszego województwa. Zresztą Pani Stanisława to chodzącą encyklopedia historii Katowic. Nie ma chyba postaci, budynku czy okresu w dziejach miasta, o których nie znałaby jakiś ciekawostek. 

 

(md)