PROTEST

sie. 12 2009


      Tu mocie pisemo uod Polskiego Związku Piłki Nożnej, że zabraniajom wiyeszania fany Oberschlesien na stadionie Ruchu Chorzów. Na uostatnim szpilu Ruchu kibice wywiesili peuno ślunskich fan we różnych szrajbungach - Gurny Ślunsk, Horni Slesko, Upper Silesia, ale po niymiecku zabroniu PZPN. To jest typisz dyskryminacjo już nie do nazwy, ino do niymieckiego szriftungu, bo po innymu Gurny Ślunsk może być. Ślunsko Ferajna szrajbua tyż protyst w tyj sprawie. Nasz protest zostou rōwnież oudczytany przez Diethmara BREHMEGO podczos wrześniowego posiedzenia Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Sejmie.Pismo PZPN


L. Dz. 6074/09 Warszawa 2009-08-12

Ruch Chorzów SA
Z katalogu zgłoszonych do wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach
Piłkarskich PZPN przez Was transparentów nie akceptujemy transparentu
nr 19 z napisem "Oberschlesien". Przypominamy, że na terenie
Rzeczypospolitej nazwy geograficzne powinny być pisane w języku
polskim. Pozostałe transparenty zostały przez Wydział zaakceptowane.
Z poważaniem
Przewodniczący Wydziału ds. Bezpieczeństwa Andrzej Bińkowski
Wiceprezes PZPN ds. Zagranicznych Adam Olkowicz

 

Protest Ślunskiej Ferajny

 

                                                                                  P R O T E S T

            W związku z pismem z dnia 12 sierpnia 2009 roku (L. Dz. 6074/2009), Przewodniczącego Wydziału d.s. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN - Pana Andrzeja BIŃKOWSKIEGO oraz Wiceprezesa PZPN ds. Zagranicznych - Pana Adama OLKOWICZA - zakazującym wywieszania na obiekcie KS Ruch Chorzów transparentów z napisem "Oberschlesien" wyrażamy swoje oburzenie i dezaprobatę. Uważamy, iż kontrowersje budzi fakt użycia - przez kibiców KS Ruch Chorzów - nazwy niemieckojęzycznej. Pismo działaczy PZPN jest dla nas wyrazem braku poszanowania wielokulturowego i wieloetnicznego charakteru Górnego Śląska, a także stanowi naruszenie art. 35 Konstytucji RP, który mówi, iż "Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury". Uważamy zatem, że decyzja PZPN narusza podstawowe prawa gwarantowane w najważniejszym dokumencie państwa polskiego i należy ją niezwłocznie cofnąć.