PREMIERA KSIŌNŻKI „MYSŁOWICE. HISTORIA MIASTA” - PREMIERA KSIĄŻKI „MYSŁOWICE. HISTORIA MIASTA”

lt. 17 2017

PREMIERA KSIĄŻKI  „MYSŁOWICE. HISTORIA MIASTA”

 

Takich tłumów, jak podczas promocji książki „Mysłowice. Historia miasta”, w Muzeum Miasta Mysłowice jeszcze nie było. W czwartkowym spotkaniu wzięło udział … 260 osób i każdy otrzymał pięknie wydany album. Taki prezent zafundował mieszkańcom Urząd Miasta oraz mysłowickie wydawnictwo „Alex Lucas.”

Jak powiedział wydawca – Łukasz MAJDER praca nad książką – od momentu powstania pomysłu do wydania publikacji trwała rok. Składa się z ona trzech części.  Pierwszą, historyczną, w formie pisemnej przygotował prof. Alfred SULIK, który o Mysłowicach – możemy śmiało powiedzieć – wie wszystko. W drugiej części, albumowej  znajdziemy kilkadziesiąt zdjęć i dokumentów ilustrujących dzieje Mysłowic. Trzecia to natomiast zdjęcia zabytków, przede wszystkim sakralnych i budownictwa miejskiego. Łukasz MAJDER podziękował wszystkim tym, dzięki którym ta publikacja powstała. W tym gronie znaleźli się – radny Dariusz WÓJTOWICZ, który jak czytamy w albumie „okazał pomoc przy rozpoczęciu inicjatywy – podzielił się z nami istotnymi kontaktami oraz informacjami potrzebnymi do zapoczątkowania prac i zebrania materiału”, prof. Alfred SULIK – podziękowania „za podzielenie się swoją obszerną wiedzą dotyczącą historii miasta” oraz „za niezmierzoną pomoc merytoryczną w opracowaniu materiałów oraz czynny udział w powstaniu książki”. Wydawca podziękował również dyrektorowi Muzeum Miasta Mysłowice – Adamowi PLACKOWSKIEMU oraz pracownikom – Wojciechowi KUBOWICZOWI i Luizie KUŹNICKIEJ za udostępnienie materiałów znajdujących się w zbiorach placówki, a także dyrektorowi Centralnego Muzeum Pożarnictwa – Edwardowi PRUSKIEMU.                W wydaniu książki pomogli również: Dariusz FALECKI (przekazał prywatne, unikatowe zbiory fotografii) oraz Teresa KAMELA z Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 1, która udostępniła niezwykle cenną własność placówki – Kronikę Towarzystwa Miłośników Mysłowic. Nie byłoby tego albumu, gdyby nie praca doskonałych fotografików – Marioli KAPUŚCIOK, Karola WIENIAWSKIEGO, Tomasza KOMANDERY oraz Klaudii PIĄTEK, którzy wykonali zdjęcia współczesnych Mysłowic. Ponadto wydawca podziękował Marii PRUSZYŃSKIEJ i Łukaszowi PRAJEROWI ze stowarzyszenia ART. IN za zdjęcia z festiwalu AlterFest oraz Bartoszowi ROTOWSKIEMU – współautorowi tekstów miejskich. Nie zabrakło również słów wdzięczności skierowanych pod adresem Urzędu Miasta w Mysłowicach, a przede wszystkim Prezydenta – Edwarda LASOKA.

 Głos zabrał również prof. Alfred SULIK, który jest jednym z najważniejszych autorów tejże publikacji. Historyk opowiedział jak rozpoczęła się jego współpraca z Łukaszem MAJDEREM „-Była to dość szczególna sytuacja, bo zgłosił się do mnie młody, nieznany człowiek z prośbą o napisanie historii Mysłowic. Miałem streścić dzieje naszego miasta na 10 stronach. Zdajecie sobie Państwo sprawę, że dla mnie historyka, który zajmuję się tym od 1958 roku nie było to łatwe zadanie. Bo jak tu z ponad 700-letniej historii Mysłowic wybrać najważniejsze fakty? Długo się zastanawiałem czy podjąć się tego zadania. Pisałem tę historię Mysłowic od czasów najdawniejszych do współczesności przez ponad miesiąc. Przyznam się szczerze, że nigdy jeszcze nie dokonałem takiego skrótu.”

Prezydent Edward LASOK powiedział, że jest zdumiony liczbą osób zainteresowanych publikacją. Zwrócił również uwagę na rolę swojego przedmówcy w powstaniu albumu. „- Gdyby w Mysłowicach nie było prof. Alfreda SULIKA to nie byłoby części historycznej. Dziękuję w imieniu swoim i mieszkańców za wszystko co Pan zrobił dla tego miasta.”

W części artystycznej wystąpił znany wokalista Mietall WALUŚ, który wykonał kilka nastrojowych ballad swojego autorstwa.

 

Mirella DĄBEK