PODPISZ PETYCJO

sie. 21 2010

 

PODPISZ PETYCJĘ !!!
 
 
            Zmiany polityczne, społeczne i ekonomiczne dostosowały lub raczej próbują dostosować nasz region do praw gospodarki rynkowej. Opóźnienia technologiczne sprawiły, że na Górnym Śląsku zachowało się prawdziwe bogactwo zabytków techniki. Niestety, współczesne zmiany technologiczne i gospodarcze prowadzą do likwidacji historycznych zakładów pracy, których rodowód często sięga XIX wieku. Hutnicze i górnicze maszyny, budynki i urządzenia powoli, wręcz na naszych oczach, ulegają dewastacji.
            Ochroną i promocją górnośląskiego dziedzictwa przemysłowego, stanowiącego niewątpliwą wartość historyczną, będącego świadectwem industrialnej przeszłości regionu, powinny zająć się nie tylko instytucje lokalne czy regionalne, ale również centralne. I właśnie z taką inicjatywą wystąpił Ruch Autonomii Śląska, który zbiera podpisy pod petycją skierowaną do ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Bogdana ZDROJEWSKIEGO - o utworzenie Funduszu Ochrony Zabytków Przemysłowych.
Jak napisano w petycji jego celem byłoby "wspieranie działań na rzecz zachowania i rewaloryzacji zabytków ery industrialnej".
            RAŚ zbiera podpisy do 30 września b. r. Petycję można znaleźć na stronie www.ras.pl Tam też można wyrazić swoje poparcie dla działań stowarzyszenia.
 
(md)