PAMIYNTŎMY Ô ÔFIARACH LAGRÓW: WE ŚWIYNTOCHLOWICACH A WE MYSLOWICACH - UPAMIĘTNILIŚMY OFIARY OBOZÓW: W ŚWIĘTOCHŁOWICACH I W MYSŁOWICACH

li. 5 2018

                      UPAMIĘTNILIŚMY OFIARY OBOZÓW:                                        W ŚWIĘTOCHŁOWICACH I W MYSŁOWICACH

 

02 listopada z inicjatywy Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego członkowie śląskich organizacji spotkali się pod pomnikiem na świętochłowickiej Zgodzie, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze. Każdy w zadumie odmówił krótką modlitwę.

Ślōnskŏ Ferajna pamiętała również o ofiarach obozu na mysłowickiej Promenadzie. Pod pomnikiem zapaliła znicze, będące wyrazem pamięci o zakatowanych tam więźniach.

(md) 

 

               Świętochłowice-Zgoda

 

                 Na mysłowickiej Promenadzie