NOJLEPSZŎ, BO NASZA ! WELUJYMY NA KW ŚPR !

paź. 13 2018

NOJLEPSZŎ, BO NASZA

 

Nasz region zasługuje na mądrych, kompetentnych, zaangażowanych, uczciwych i samorządnych gospodarzy, nieuzależnionych od warszawskich partii centralnych. Już za kilka dni będziemy mieć realną szansę na urzeczywistnienie tego planu. Dokonamy wyborów politycznych, które zadecydują o Śląskiej Ziemi na najbliższe 5 lat. To dzięki naszym głosom w radach gmin, powiatów i w Sejmiku Wojewódzkim zasiądą ludzie odpowiedzialni za sprawy dla nas ważne, a może nawet najważniejsze.

My – Ślōnskŏ Ferajna – wiemy, że najlepsze jest to, co nasze, dlatego popieramy kandydatów Śląskiej Partii Regionalnej, startujących w tegorocznych wyborach samorządowych. Wielu z Was znamy osobiście, bo mieliśmy okazję współpracować. Daliście się poznać jako ludzie zaangażowani i pracowici. Właśnie takich przedstawicieli potrzebujemy w radach gmin, powiatów i w Sejmiku Wojewódzkim. To Wy najlepiej znacie nasz region i bolączki jego mieszkańców. Dlatego wszystkim kandydatom ŚPR życzymy, by 21 października to właśnie przy ich nazwiskach pojawił się krzyżyk, będący symbolem zaufania, ale też i zwycięstwa.

Przypominamy, że kandydaci ŚPR startują do Sejmiku Województwa Śląskiego i Opolskiego. W województwie śląskim, w wyborach do Sejmiku, głosujemy na listę nr 15 KW ŚPR.

 

Ślōnskŏ Ferajna