NASZ KAMRAT PETER LANGER DOSTŎŁ OBERSCHLESISCHE PASS - NAGRODA EUROPOSŁA MARKA PLURY DLA NASZEGO KOLEGI ZE ŚLŌNSKIJ FERAJNY – PETERA LANGERA

paź. 14 2017

NAGRODA EUROPOSŁA MARKA PLURY                        DLA NASZEGO KOLEGI ZE ŚLŌNSKIJ FERAJNY – PETERA LANGERA

13 października w Starochorzowskim Domu Kultury odbył się II Tref Ślōnski, którego organizatorem był Europoseł Marek PLURA. Podczas uroczystego spotkania polityk wręczył kilkanaście Złotych Paszportów Górnośląskich i jeden Oberschlesische Pass wszystkim tym, którzy promują ślōnskŏ gŏdka. W tym gronie znaleźli się literaci, muzycy, a także działacze śląskich organizacji regionalistycznych.

Z dumą i radością informujemy, iż jednym z wyróżnionych jest nasz kolega ze Ślōnskij Ferajny – Peter LANGER, który otrzymał Oberschlesische Pass. Każdy kto zna Pyjtra potwierdzi, iż od zŏwdy a wszyndzie promuje ślōnskŏ gŏdka i jest wzorem człowieka, któremu niy ma gańba gŏdać po ślōnsku. Europoseł Marek PLURA wręczając wyróżnienie powiedział: „ - Peter otrzymuje Oberschlesische Pass, ekstra rzecz zrychtowano dlŏ niego. Wielko zoca dlŏ Ciebie a cŏłkij Ślōnskij Ferajny za to, że ta promujecie gŏdka.”

Peter przybliżył zebranym działalność stowarzyszenia, ale również zaapelował do zebranych: „ - Założyli my zy moimi kamratami Ślōnskŏ Ferajna skuli tyn auzwajs je wiadomo na moje rynce dlŏ cŏłki Ferajny. We naszyj Ferajnie je mocka Ślōnzokōw, kerzy na siebie gŏdajōm, że sōm typisz Ślōnzŏkami, Ślōnzŏkami - Niymcami, Ślōnzŏkami - Polŏkami. Niyrŏz żech je szterowany przez moich kamratōw zy mniyjszości niymieckij, że gŏdōm wszyndzie, że jeżech Ślōnzŏkami niemiecki, a nosza treska „Niy Niymiec, niy Pŏlok, ino Ślōnzŏk”, bo zŏwdy gŏdom, że jeżech fest zocny do tych, kerzy gŏdajōm, że sōm ino Ślōnzŏkami. A jak nosza fana Katalonii to nie znaczy, że jeżech Katalończykiem. Ôstatnio we garażu żech znalŏz identyfikatory zy naszych wspōlnych happeningōw zy Markiem - to już je taki plik. Wiela my tego zrobili. Zy jednyj zajty mōgbych być rŏd, że my tyla tego zrobili, a z inkszyj zajty – stanōłżech ȏstatnio przy szpiglu a gŏdŏm – 30 lot robia roztomajte rzeczy a co jŏ szafnōl? Co my szafli? A tak wszyjsko je kolorowo, nale tak rechtownie tak najbardziej to mnie szteruje, a Wŏm to powiym żeby dzisiej niy bōło za kolorowo – najwiynkszy feler to robimy my. My durś gŏdŏmy, że nŏm niy pozwalajōm, że Polska nŏm niy pozwalŏ, że Warszawa nŏm niy pozwalŏ, a to my sami se niy pozwŏlŏmy. My sami niy przekazujymy tyj gŏdki. Jŏ niy gŏdŏm dobrze po ślōnsku, jŏ gŏdŏm źle. Jŏ chca gŏdać po ślōnsku, nale niy ma z kiym.Kaj jōm erbnōnć. My muszymy sami cuzamyn do kupy gŏdac, żeby jedyn od drugiygo erbnōł. A terŏz do Ciebie Marcel, do tych co sōm na Facebooku, do tych, kerzy szrajbujōm, bo ci co gŏdajōm to gŏdajōm na tyla ile potrafiōm - myślcie żeby to bōło jak najbardzij po ślōnsku. Prosza Wŏs – ratujmy ślōnskŏ gŏdka, trzeba jōm przekazywać, a nŏjsamprzōd – gōdać do bajtli. Narzekŏmy, że nŏm niy pozwalają, a sami niy gŏdŏmy „Chodź usiąść tutaj” zamiast  „Pōdź sam, siednij na klina, a jŏ ci poȏsprŏwiŏm”. Niy poddaja sie, chociaż mŏm takie upadki, nale byda to robić dalij. Muszymy cuzamym do kupy haltować a robić dobry arbajt. Bez takich ludzi jak nŏsz Marek to by ino na nŏs patrzyli >a to sōm takie chopcy co gȏdajōm<. Jak mŏmy takich ludzie co stojōm za nami to zŏwdy tyn arbajt wyłazi fest. Jeszcze rŏz dzionki za Oberschlesische Pass dlŏ cŏłki naszyj Ślōnskij Ferajny.”

Peter LANGER – w imieniu naszego stowarzyszenia – wręczył Europosłowi mały gyszynk – kryształowy kufel z napisem „Gōrny Ślōnsk”. W tym roku przypada bowiem 10 rocznica działalności politycznej Marka PLURY jako posła w Sejmie RP i jako Europosła. „ – Na tym kuflu sōm takie zocne sztajny. Może jak szafniesz jeszcze dekada to Ci dŏmy borsztajny” – zażartował.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim wyróżnionym, a szczególnie naszemu koledze – Peterowi !

 

Mirella DĄBEK