MYSŁOWICZANIE NA ANNABERGU - MYSŁOWICZANIE NA GÓRZE ŚW. ANNY

paź. 17 2016

Dziękujemy Panu Lucjanowi HADASZOWI za udostępnienie zdjęcia. 

16 października członkowie i sympatycy trzech mysłowickich regionalnych  organizacji – Ruchu Autonomii Śląska, Ślōnskij Ferajny i Mysłowickiego Stowarzyszenia Ślązaków uczestniczyli we mszy św. w intencji pomyślności Śląska i jego mieszkańców. Nabożeństwo to jest odprawiane – od kilkunastu już lat - z inicjatywy Ruchu Autonomii Śląska w sanktuarium na Górze św. Anny. Okazją jest przypadające 15 października święto św. Jadwigi Śląskiej – patronki naszego regionu.

Wcześniej mysłowiczanie zwiedzili pałac w Pławniowicach, który powstał w latach 1882-85  i należał do 1945 roku do rodu von Ballestrem. Odwiedzili również grób bestialsko zamordowanego prawie 3 lata temu burmistrza Zdzieszowic – Dietera PRZEWDZINGA. Zapalili na nim znicze i złożyli kwiaty.

(md)