MESA ZA MNIYJSZOŚCI NARODOWE A ATNICZNE NA ANABERGU - MSZA ZA MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE NA GÓRZE ŚW. ANNY

cz. 5 2017

MSZA ZA MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE

 

04 czerwca na Górze św. Anny została odprawiona msza św. za mniejszości narodowe i etniczne zamieszkujące Śląsk. Przewodniczył jej Biskup Opolski – ks. Andrzej CZAJA. W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele mniejszości niemieckiej oraz romskiej oraz goście z Austrii, Niemiec i Czech.  W tym gronie nie zabrakło również Ślōnskij Ferajny, która kilka dni wcześniej wystosowała do zwierzchnika Diecezji Opolskiej – Ks. Biskupa Andrzeja CZAI list z prośbą o wyczytanie, iż we mszy uczestniczą również śląskie organizacje regionalistyczne. Zostały one powitane, ze szczególnym uwzględnieniem mysłowickiego stowarzyszenia. Chcieliśmy podziękować Księdzu Biskupowi Andrzejowi CZAI słowami „Bóg zapłać” za ten gest.

Ślōnskŏ Ferajna modliła się nie tylko za mniejszości narodowe i etniczne zamieszkujące nasz region, ale również o to, by w przyszłości w tym gronie znaleźli się Ślązacy. Baner „Chociŏż żŏdyn nŏs niy uważŏ to sōm my nŏjwiynkszōm mniyjszościōm etnicznōm na Gōrnym Ślōnsku” świadczył o tym, że reprezentują odrębną grupę.

W nabożeństwie uczestniczyły władze mniejszości niemieckiej – Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych - Bernard GAIDA, Wiceprzewodniczący Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego – Eugeniusz NAGEL, Przewodniczący Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim – Rafał BARTEK oraz Poseł na Sejm – Ryszard GALLA. Przybyli również przedstawiciele władz niemieckich – ambasador  Rolf NIKEL, pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Mniejszości Narodowych – Hartmut KOSCHYK oraz posłanka do Bundestagu – Gisela MANDERLA.

Nabożeństwo na Górze św. Anny za mniejszości narodowe i etniczne zawsze jest odprawiane w pierwszą niedzielę czerwca. W tym roku przypadła uroczystość Zesłania Ducha Świętego, dlatego w swojej homilii Ks. Biskup Andrzej CZAJA nawiązał do tego święta. Mówił, że w dzisiejszych czasach ludzie potrzebują cudu wiary i miłości, których tak bardzo brakuje. „ - Na naszej Śląskiej Ziemi mamy do czynienia z kryzysem wiary. Coraz więcej z nas zatraca sens życia. Brakuje miłości między nami w rodzinie, parafiach i społeczeństwie.”  Zauważył również, że w dzisiejszych czasach mniejszości narodowe stają się obiektem ataków. Nikt z nas nie jest w stanie zmienić tego o własnych siłach. Trzeba postępować zgodnie z Bożymi przykazaniami „- Naszym zadaniem jest dać prowadzić się Duchowi św., dlatego powinniśmy nad sobą pracować. Nasze sumienie winniśmy kształtować według Bożych przykazań, poprzez solidny rachunek sumienia. Powinniśmy słuchać Bożego słowa i dążyć do świętości. Postępujcie według Ducha, bo owocem Ducha miłość, radość, wiara, uprzejmość, wierność, cierpliwość dobroć, opanowanie (…)” Apelował by mniejszości narodowe i etniczne pielęgnowały swoją tożsamość – własną kulturę i język – miłując wszystkich.   

Podczas liturgii eucharystycznej przedstawiciele mniejszości tradycyjnie już – jak co roku – złożyli oryginalne dary – płomień ognia, podręcznik do nauki języka niemieckiego, piłkę z Deutsche Miro Fusball Schule, a także gołąbka (symbol Ducha św.), który został wypuszczony. Delegacja Romów przyniosła kwiaty – symbol pojednania w różnorodności.

 Mirella DĄBEK

 

P.S. Dziękujemy Panu Bernardowi GAIDZIE za zaproszenie na tegoroczne nabożeństwo.