MESA ZA GŌRNOŚLŌNZŎKŌW, KERZY POLEGLI WE I WOJNIE ŚWIATOWYJ - MSZA ZA GÓRNOŚLĄZAKÓW, KTÓRZY ZGINĘLI W I WOJNIE ŚWIATOWEJ

li. 12 2016

MSZA ZA GÓRNOŚLĄZAKÓW, KTÓRZY ZGINĘLI                   W I WOJNIE ŚWIATOWEJ

11 listopada przedstawiciele Ślōnskij Ferajny i Europosła Marka PLURY uczestniczyli we mszy św. w intencji Górnoślązaków, którzy zginęli podczas I wojny światowej. Została ona odprawiona w Siemianowicach Śląskich, w kościele p.w. Zmartwychwstania Pańskiego z inicjatywy siemianowickich Kół: Ruchu Autonomii Śląska i Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej. Już po nabożeństwie ksiądz podziękował za tak cenną inicjatywę, bo jak powiedział – mimo że upłynęło już prawie 100 lat od zakończenia I wojny światowej to powinniśmy pamiętać o jej ofiarach.

Kilkadziesiąt osób uczestniczących we mszy udało się na sąsiadujący z kościołem cmentarz, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze pod odnowionym pomnikiem upamiętniającym Górnoślązaków poległych w I wojnie światowej. Prace zostały sfinansowane z funduszy Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, a wykonano je dzięki wspólnej inicjatywie SONŚ i RAŚ. Warto również zadbać o inne znajdujące się w naszym regionie pomniki. Jeden z nich, w bardzo złym stanie, znajduje się przy kościele w bytomskiej dzielnicy Karb.

Uroczystości upamiętniające Górnoślązaków poległych w I wojnie światowej powinny na stałe zapisać się w kalendarium śląskich świąt. Tym bardziej, że w konflikcie tym, który amerykański dyplomata - George Frost KENNAN  określił „prakatastrofą XX wieku” zginęło 56 tys. Górnoślązaków, a rannych zostało 30 tys. (co 20 mieszkaniec Rejencji Opolskiej). Dlatego też gratulujemy naszym kamratom z Siemianowic Śląskich cennej inicjatywy.

 

Mirella DĄBEK

Bibliografia:

1.Informacje o liczbie zabitych i rannych pochodzą z artykułu Bernarda LINKA „Górny Śląsk w cieniu wojny. Węzłowe problemy badawcze” w: „Wielka wojna, mały region. Pierwsza wojna światowa w perspektywie górnośląskiej” pod red. Bernarda LINKA, Sebastiana ROSNBAUMA i Joanny TOFILSKIEJ, wyd. przez IPN Katowice, Muzeum Historii Katowic, Muzeum w Gliwicach, Państwowy Instytut Naukowy-Instytut Śląski w Opolu, Katowice – Gliwice - Opole 2014