MESA ZA GŌRNOŚLŌNZŎKŌW, KERZY POLEGLI WE I WOJNIE ŚWIATOWYJ - MSZA ZA GÓRNOŚLĄZAKÓW, KTÓRZY POLEGLI W I WOJNIE ŚWIATOWEJ

li. 11 2018

MSZA ZA GÓRNOŚLĄZAKÓW POLEGŁYCH W I WOJNIE ŚWIATOWEJ

 

Dzisiaj– w 100 rocznicę zakończenia I wojny światowej - w siemianowickim kościele p. w. Zmartwychwstania Pańskiego, z inicjatywy tamtejszego Koła Ruchu Autonomii Śląska, została odprawiona msza św. w intencji Górnoślązaków poległych w tym międzynarodowym konflikcie. Po nabożeństwie członkowie Ruchu Autonomii Śląska, Ślōnskij Ferajny, Stowarzyszenia Miłośników Śląskiej Tradycji, Kultury i Historii oraz asystent europosła Marka PLURY pomodlili się, złożyli kwiaty i zapalili znicze na cmentarzu, sąsiadującym z kościołem, pod pomnikiem upamiętniającym poległych w I wojnie światowej.

(md)