MESA NA ANABERGU - MSZA NA GÓRZE ŚW. ANNY

cz. 4 2018

MSZA NA GÓRZE ŚW. ANNY

 

03 czerwca w sanktuarium na Górze św. Anny (województwo opolskie) została odprawiona msza św. za mniejszości zamieszkujące Górny Śląsk, której przewodniczył arcybiskup Bambergu - ks. Ludwig SCHICK oraz biskup opolski – ks. Andrzej CZAJA. Tegoroczna pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Dar jedności w Duchu Świętym – niech będzie z Wami wszystkimi.” W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele mniejszości niemieckiej oraz goście z Austrii i Niemiec. Największą grupę – jak co roku – stanowili członkowie mniejszości niemieckiej z województwa śląskiego i opolskiego. Zabrakło Romów, którzy z powodu żałoby – zgodnie z tradycją – nie uczestniczyli w nabożeństwie.  

Już po raz ósmy na Górze św. Anny była również Ślōnskŏ Ferajna. Członkowie i sympatycy stowarzyszenia – co roku – modlą się  o uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną. „Do Pōnbōczka rzykomy, na uważanie ślōnskij nacyji czekŏmy” – głosił napis na banerze mysłowickiego stowarzyszenia.

W nabożeństwie uczestniczyły władze mniejszości niemieckiej – Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych - Bernard GAIDA, Przewodniczący Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego Martin LIPPA oraz Wiceprzewodniczący - Eugeniusz NAGEL, Przewodniczący Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim – Rafał BARTEK oraz Poseł na Sejm – Ryszard GALLA. Przybył również ambasador  RFN w Polsce - Rolf NIKEL.

 

Mirella DĄBEK