MARSZ NA ZGODA

st. 31 2009


           
Było nǒs kaś 100 chopa i jeden bajtel i ten bajtel dŏł mi najwiyncyj do myślenia, bo przylŏzł sam ȏd siebie. Kaś przeczytŏł na zajcie ȏ tym. Jak żech go sie spytŏł: -Po coś tu przylŏzł, najpierw sie przestraszył, a potym mi pedzioł, że chce tyż ȏddać ZOCA ŚLŌNZŎKOM. Po tym bajtlu wiym, że to co robiymy mŏ syns, że te nowe pokolynie niy zapomni ȏ tym, co robili Ślōnzŏkom  pōł wieku tymu.

(p)

 


http://www.mmsilesia.pl/4183/2009/1/31/idzie-marsz-z-katowic-na-zgode-relacja-na-zywo?districtChanged=true