HEINRICH RICHTER

li. 24 2016

We Slonskym Beskydzie , wele wegu na Blatnio jes fest ciekawy grab, kery durch bou bez informacje fto w nim jes, a niydowno sie pojawiou sztajn ze tabulom , kaj stoi co to bou oberfeuerman Heinrich Richter. Na sicher niy idzie pedziec eli richtig uon sam lezi, eli mozno jes to ino symboliczny plac, so wie so fest to ciekawe, tusz uoddali my mu sam zoca...

 

A wyglondo co to boua persona we feuerwerze na Slonsku Austriackym na miara Johannesa Hellmanna...

 

L