FANA ŚLŌNSKŎ

kw. 29 2010

 

WIESZAMY ŚLĄSKIE FLAGI


 


 

21 kwietnia Ślunsko Ferajna skierowała pismo do Prezydenta Mysłowic - Pana Grzegorza OSYRY - z prośbą-apelem o umieszczenie na budynku Urzędu Miasta – obok polskich symboli narodowych – śląskiej flagi i śląskiego godła. „Naszym zdaniem te nieodzowne elementy śląskiej symboliki przyczynią się do ugruntowania lub rozbudzenia śląskiej tożsamości (...) będą świadczyć o poczuciu więzi mieszkańców miasta z Naszym Rgionem oraz o ich przywiązaniu i szacunku do spuścizny kulturowej i historycznej” - napisaliśmy do Prezydenta Mysłowic.


 

Kiedy wieszamy śląska flagę?


 

Są przynajmniej cztery daty, które powinny zostać przez nas uczczone wywieszeniem flagi.

01 maja - wejście Śląska, wraz z innymi regionami Polski, do Unii Europejskiej

06 majamija 65 rocznica zniesienia – przez komunistyczną Krajową Radę Narodową - Statutu Organicznego Województwa Śląskiego, będącego podstawą prawną międzywojennej autonomii (flaga z czarnym kirem)

05 lipca - jest to data symboliczna, upamiętniająca rocznicę chrystianizacji Państwa Wielkomorawskiego (863), z którymi związane były ziemie śląskie. Właśnie w 863 roku Cyryl i Metody rozpoczęli chrystianizację najpierw dworu, a potem książęcych poddanych

15 lipcarocznica otrzymania przez Śląsk autonomii, na podstawie ustawy konstytucyjnej Sejmu Ustawodawczego (1920)

Pamiętajmy o tych datych tak istotnych w historii Śląska. Wywieśmy żółto-niebieskie fany !!!


 

(md)