DZIEŃ NAUCZYCIELA REGIONALISTY

paź. 23 2016

DZIEŃ NAUCZYCIELA REGIONALISTY

Bractwo Oświatowe Związku Górnośląskiego zainicjowało obchody Dnia Nauczyciela Regionalisty. Pierwsze spotkanie z tej okazji odbyło się 21 października w Domu Śląskim w Katowicach. Pomysłodawczynią święta była wielka orędowniczka edukacji regionalnej – Prezes Bractwa Oświatowego – dr Łucja STANICZEK. W czasie spotkania wyróżniono nauczycieli i placówki, których zasługi dla szerzenia wiedzy o regionie są bezcenne. Ponieważ już kilkakrotnie mieliśmy okazję obserwować zmagania dzieci i młodzieży podczas konkursów, olimpiad i przeglądów organizowanych przez Bractwo Oświatowe Związku Górnośląskiego dlatego możemy zapewnić, że nagrody otrzymali ci, którzy w pełni na to zasłużyli.

Dr Henryk MERCIK – członek Zarządu Województwa Śląskiego – powiedział, że edukacja regionalna jest wprowadzona w oparciu o kilka fundamentów. Są to placówki, takie jak: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”, Biblioteka Śląska i Instytut Badań Regionalnych i są to ludzie, którzy przez kilka lat pracowali nad platformą internetową E-duś. Ponadto w propagowanie edukacji regionalnej zaangażowane są muzea oraz Centrum Edukacji Regionalnej przy Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie. Dr Henryk MERCIK zapowiedział również zintensyfikowanie prac z Uniwersytetem Śląskim. Docenił również zaangażowanie organizacji pozarządowych, o który powiedział, że są one ostatnim, ale najważniejszym elementem. „-Bierzemy pod uwagę to, że województwo nie jest jednorodne, pamiętamy o różnicach kulturowych i historycznych. Na platformie E-duś można znaleźć rozdziały dotyczące części częstochowskiej czy Zagłębia Dąbrowskiego. Jestem głęboko przekonany, że jeśli dziecko pozna swój region i będzie z niego dumne to wyrośnie z niego świadomy obywatel” – powiedział dr Henryk MERCIK. Podziękował dr Łucji STANICZEK, która – jak to określił „nieustannie mnie wspiera i mobilizuje.”

Tytuł Lidera Edukacji regionalnej otrzymali nauczyciele: Danuta OCZADŁY ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Zespole Szkół  w Pierścu, Katarzyna PŁAWECKA z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Studzienicach, Anna SKIENDZIEL z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Zabrzu, Anna MORAJKO z Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Morcinka w Rudzie Śląskiej, Maria STACHOWICZ – POLAK (Szkoła Podstawowa nr 6 w Rybniku), Iwona CIEŚLAR (Gimnazjum nr 9 w Bytomiu). Nagrody Promotora Edukacji Regionalnej otrzymali: Michał MAZUR (kierownik Centrum Edukacji Regionalnej przy Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”), Patrycja KOPCIŃSKA (doradca metodyczny historii w Dąbrowie Górniczej), dr Halina NOCOŃ (dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie-Studzienicach), Bożena SZMALEC (dyrektor Gimnazjum nr 9 w Bytomiu). Patrycja KOPCIŃSKA podziękowała, że Bractwo Oświatowe doceniło również nauczycieli regionalistów z Zagłębia Dąbrowskiego. „- Zagłębie Dąbrowskie jest nierozerwalnie związane z Górnym Śląskiem. Najlepszym przykładem jest hrabia von Reden, o których uczymy po dwóch stronach Brynicy.”

Tytuł Mecenasa Kreatywnej Edukacji Regionalnej przyznano instytucjom wspierającym organizacyjnie i materialnie projekty z zakresu edukacji regionalnej. W tym gronie znaleźli się: Centrum Wolności i Solidarności przy KWK „Wujek” w Katowicach, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz Miasto Katowice. Patrycja KOPCIŃSKA podziękowała, że Bractwo Oświatowe doceniło również nauczycieli regionalistów z Zagłębia Dąbrowskiego. „- Zagłębie Dąbrowskie jest nierozerwalnie związane z Górnym Śląskiem. Najlepszym przykładem jest hrabia von Reden, o których uczymy po dwóch stronach Brynicy.”

W skład Kapituły wchodzili – dr Łucja STANICZEK – Prezes Bractwa Oświatowego Związku Górnośląskiego, Przewodniczący Rady Związku Górnośląskiego – prof. Zbigniew WIDERA, dr Andrzej SZNAJDER – dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Małgorzata ŁUKASZEWSKA – z Klubu Nauczyciela Regionalisty, działającego przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM”) i Wiesława GALA –  kierownik Oddziału Zwiększania Szans Edukacyjnych i Doskonalenia Nauczycieli w Śląskim Kuratorium Oświaty. Nagrody wręczyli – dr Henryk MERCIK, dr Łucja STANICZEK i Prezes Związku Górnośląskiego – Grzegorz FRANKI.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów !

Mirella DĄBEK