DO BYRGEMAJSTRA

lt. 19 2010

 

 
 
 
                                                                       Mysłowice, dn. 22.02.2010  
 
 
 
 
 
            Ślunsko Ferajna                                       Sz. Pan
         ul. PCK 253                                              Prezydent Mysłowic
         41-409 Mysłowice                                     Grzegorz OSYRA
            (adres korespondencyjny)
 
 
 
 
 
 
P R O Ś B A
 
                        Szanowny Panie Prezydencie, zwracamy się do Pana z prośbą o zajęcie się sprawą
miejsc pochówku więźniów z byłego obozu pracy w Mysłowicach.
            Z uzyskanych prze nas informacji wynika, iż masowe groby znajdują sie na cmentarzu
ewangelickim (ul. Oświęcimska) oraz na cmentarzu katolickiej parafii Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Mysłowicach (ul. Mikołowska). Według danych IPN w mysłowickim obozie pracy, w
latach 1945-46, śmierć poniosło ok. 2 281 Górnoślązaków (źródło: publikacja dr Wacława
Dubiańskiego "Obóz pracy w Mysłowicach w latach 1945-46").
                        Uważamy, iż pamięć o Górnoślązakach, którzy jako mieszkańcy regionu
pogranicza zaznali tak wielu upokorzeń i bólu, zetknęli się z falą nienawiści, wynikającą ze
zwykłej niewiedzy nt. skomplikowanej historii i stosunków narodowościowych, powinna być
przekazywana i stanowić przestrogę dla następnych pokoleń. Dlatego też uważamy, iż należy
upamiętnić miejsca pochówku tablicą z odpowiednią informacją.
                        Za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby z góry dziękujemy.
 
 
  
 
 
 
 
Oto fragmenty publikacji dr Wacława Dubiańskiego "Obóz pracy w Mysłowicach w latach 1945-46", wydanej w 2004 roku przez Instytyt Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, potwierdzające dane zawarte w naszym piśmie oraz miejsca pochówku.
 
"Jednym z miejsc pochówku ofiar obozu był ewngelicki cmentarz w Mysłowicach. Liczbę pochowanych tam więźniów określa się na 1 tys. Podczas epidemii tyfusu, która przyniosła największą śmiertelność w obozie podczas całego jego istnienia to właśnie na cmenatarzu ewngelickim chowano ciała zmarłych. Z kolei na cmentarzu katolickiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach, według danych z ksiąg zgonów, w okresie między 16 marca i 26 września 1945 roku, pochowano 1 236 osób"
 
źródło: publikacja dr Wacława Dubiańskiego "Obóz pracy w Mysłowicach w latach 1945-46", Katowice 2004, str. 73
 
"Ostateczną liczbę stwierdzonych ofiar śmiertelnych Obozu Pracy w Mysłowicach można określić, na podstawie aktów zgonu będących w posiadaniu Urzędu Stanu Cywilnego w Mysłowicach, na 2 281 osób ( 2 238 zmarłych w 1945 roku i 43 zmarłe w 1946 roku). Co prawda parafie katolicka i ewangelicka są w stanie potwierdzić zaledwie 2 051 pochówków, ale według szacunków ks. Adama Maliny z parafii ewengelicko-augsburskiej w Mysłowicach na cmentarzu pochowanych zostało około 200 ofiar obozu, bez wysatwienia jakichkolwiek dokumentów zgonu. Tym samym dane uzyskane zarówno z USC, jak i z obu parafii są do siebie zbliżone. (...) Ogromna śmiertelność więźniów, której główną przyczyną był tyfus, spowodowana jednak była, poza tym, także całkowitym wyczerpaniem fizycznym na skutek bardzo słabego odżywiania, tym bardziej, że więźniowie nie mogli liczyć na żadną pomoc lekarską. Godziło to głównie w osoby starsze i schorowane. Na umieralność wpływ wywarły na pewno również ostre warunki pobytu, podstawowy brak higieny i potężny stres."
 
źródło: publikacja dr Wacława Dubiańskiego "Obóz pracy w Mysłowicach w latach 1945-46", Katowice 2004, str. 77