CZEKŎMY NA II KŌNKURS WICŌW

li. 5 2009

 


      05 listopada w mysłowickim Miejskim Centrum Kultury odbył się I Konkurs Śląskich Wiców, którego organizatorem było stowarzyszenie Ślunsko Ferajna.
            W konkursie wzięli udział nie tylko mieszkańcy Mysłowic, ale również - Katowic i Rudy Śląskiej. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie mysłowickich szkół podstawowych. Jury w składzie - wiceprzewodniczący Rady Miasta - Edward

LASOK, sekretarz miasta Ewelina DZIEŻA-MUZYK, radny Sejmiku Wojewódzkiego - Tomasz WRONA oraz znani śląscy artyści - Marian MAKULA i Dariusz NIEBUDEK mieli nie lada orzech do zgryzienia. Wszyscy uczestnicy konkursu byli bowiem świetnie przygotowani i co chwilę na widowni wybuchały salwy śmiechu. Również przed rozpoczęciem konkursu każdy z jurorów opowiedział kawał po śląsku, a w przerwie pomiędzy kolejnymi występami uczestników - wice

"uosprowioł" Peter LANGER, który wcielił się w rolę prowadzącego imprezę.

            Zwycięzcą został 9-letni Szymon WRÓBEL z dzielnicy Krasowy, Młodzieżowy Ślązak Roku 2008, który zachwycił opowiadanymi - już poza konkursem - monologami. Drugie miejsce zajął Arnold LANGER, a trzecie - Karol BERGER. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki, a zwycięzcy - książki, gadżety i koszulki. Doskonała atmosfera sprawiła, że organizatorzy zapowiedzieli powtórzenie imprezy w przyszłym roku.

 

 

Mirella DĄBEK

 

 http://picasaweb.google.pl/SLUNSKOFERAJNA/IKONKURSSLUNSKICHWICOW?authkey=Gv1sRgCOX3i9OvxZmHTQ#