August Froehlich - męczennik z Królewskiej Huty

st. 25 2018

26 stycznia mija kolejna rocznica urodzin niezwykłego człowieka , katolickiego księdza , Augusta Froehlicha. Urodził sie w 1891 roku w rodzinie handlowców z Królewskiej Huty (Koenigshuette O/S - dzisiejszy Chorzów), Antona i Johanny Froehlich , gdzie też w miejscowym kościele św.Barbary został ochrzczony.

 W 1912 roku rozpoczął we Wrocławiu studia teologiczne , które był zmuszony przerwać z powodu wybuchu pierwszej wojny swiatowej, w czasie której powołany był do służby w armii. Po walkach na froncie rosyjskim i francuskim, rekonwalescencji po odniesionych ranach , a także angielskiej niewoli , w 1920 roku powraca do przerwanych studiów. Kończy je przyjęciem 19 czerwca 1921 roku z rąk wrocławskiego kardynała Bertrama święceń kapłańskich.

   Po prymicji w rodzimej parafii sw.Barbary w dzisiejszym Chorzowie , 1 września 1921 roku zostaje powołany do służby na terenie rozległej wtedy diecezji wrocławskiej , w parafii sw.Edwarda w berlińskiej dzielnicy Neukoelln. Jako wikary pełnił jeszcze posługe w berlińskich parafiach św.Bonifacego, Najświetszej Marii Panny, św.Tomasza , by 1 kwietnia 1931 zostać rektorem kościoła św.Jerzego w berlińskiej dzielnicy Rudow.

   W 1932 roku zostaje rektorem kościoła św.Pawła Apostoła w Drawsku Pomorskim (Dramburg). Tutaj dochodzi do pierwszych konfrontacji , szczególnie po roku 1933 , z ideologią nazistowską , pojawiają sie też pierwsze trudności w postaci przesłuchań przez Gestapo.

  W 1937 roku Froehlich zostaje proboszczem w parafii św.Jerzego w Rathenow , w dzisiejszym kraju związkowym Brandenburgia. Tutaj, m.in.za wstawienie sie za polskimi robotnikami przymusowymi zatrudnionymi w miejscowych zakładach optycznych, zostaje aresztowany i osadzony w wiezieniu w Poczdamie.

     Z poczdamskiego więzienia trafia do obozów Buchenwald oraz Ravensbrueck. Ostatecznie przewieziono go do bloku dla księży w KL Dachau. Tu, w wyniku okrutnego traktowania i chorób , umiera 22 czerwca 1945 roku. Pochowano go na berlińskim cmentarzu St.Matthias.

     Ciekawe , że pomimo wielce ekumenicznej postawy życiowej, oddania dla ludzi będących w potrzebie na każdym etapie i miejscu swej posługi, łącznie z ofiarą własnego życia, które to cechy ukształtował w Auguście Froehlichu niewątpliwie jego dom rodzinny , uczestnictwo w życiu własnej wspólnoty religijnej kościoła św.Barbary, dzieciństwo oraz młodość , spedzone w górnośląskiej ojczyżnie - to wszystko w miejscu skąd pochodzi ta wielka postać , na Górnym Śląsku, w rodzinnym mieście - dzisiejszym Chorzowie, poza drobnymi śladami w postaci gazetki parafialnej tegoż kościoła św.Barbary, wspomnienia w kazaniu tamże, czy internetowego krótkiego artykułu, pozostaje praktycznie całkowicie nieznaną kartą zapomnianej, jakby wręcz niechcianej, historii... Paradoksalnie w miejscach posługi kapłana w Berlinie, Rathenow, czy Drawsku Pomorskim spotkać możemy tablice pamiątkowe, miejsca jego imienia... Również berliński grób jest pielęgnowany... Skąd więc taki stan rzeczy, i to w sytuacji gdzie jednocześnie gloryfikuje się podobne Froehlichowi postawy śląskiego duchowieństwa , jak chociażby błogosławiony Emil Szramek, błogosławiony Józef Czempiel (obydwaj duchowni ponieśli śmierc również w KL Dachau, tam gdzie Froehlich), Jan Macha, czy (pochodzący z parafii Augusta Froehlicha) Józef Słupina i Jan Świerc... Pytanie to dziwi i nie znajduje odpowiedzi...

My postanowiliśmy odwiedzić miejsca gdzie prowadził swoją posługę wybitny chorzowianin, by przypomnieć tą , wywodzącą sie z Górnego Śląska, wielką postać. Udało nam sie również znależć w Berlinie grób kapłana. Oto kilka zdjęć

Berlińska Katedra św.Jadwigi - tu znajduje sie nazwisko chorzowianina na płycie pamiątkowej

 Fragment płyty w tejże Katedrze

Froehlich pośród innych ofiar terroru nazistowskiego - ekspozycja w Katedrze

Płyta na terenie wspólnoty św.Józefa w Berlinie - Rudow

Płyta na terenie kościoła św.Pawła w Drawsku Pomorskim.

Płyta na terenie parafii św.Jerzego w Rathenow

Grób chorzowianina w Berlinie

Berlińska ulica na cześć chorzowskiego kapłana

Ulica w Rathenow

L