AJNLADUNG DO RADIA

wrz. 17 2009


              17 września 2009 roku Ślōnskŏ Ferajna była ajnladowano do Radia Katowice, genał do Dietmera BREHMERA, kery prowadzi audycjŏ mniejszości niymieckiej. Gŏdali my ȏ tym jak nie wolno wywieszać fany ze szriftungem (napisem) Oberschlesien na stadionie Ruchu Chorzów. Ferajna przekŏzała ten problym i swōj protest w tyj sprawie.(p)