ŚLŌNSKIE "WITACZE" NA BEZROK WE MYSŁOWICACH? - ŚLĄSKIE „WITACZE” JUŻ W PRZYSZŁYM ROKU W MYSŁOWICACH?

gru. 2 2016

ŚLĄSKIE „WITACZE” JUŻ W PRZYSZŁYM ROKU

W MYSŁOWICACH?

 

25 października Ślōnskŏ Ferajna złożyła w mysłowickim Urzędzie Miasta – w imieniu swoim i Europosła Marka PLURY - pismo z prośbą o ustawienie na granicy Mysłowic i Sosnowca „witacza”, który informowałby o przekroczeniu historycznej granicy dwóch regionów: Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Zaproponowaliśmy następującą treści „Gōrny Ślōnsk mŏ Wŏs rŏd” lub „Witejcie na Gōrnym Śląsku.”  Już w styczniu 2013 roku „witacz” o treści „Zagłębie Dąbrowskie. Witamy” pojawił się w Sosnowcu. Zatem ten po stronie mysłowickiej byłby swego rodzaju dopełnieniem informacji. Tym bardziej, że w świadomości wielu podróżujących osób, zwłaszcza tych z innych regionów Polski województwo śląskie stanowi jednolity twór – Górny Śląsk. Przykład „witacza” po stronie sosnowieckiej świadczy również o tym, że nie tylko nam zależy na poprawności historycznej.

25 listopada otrzymaliśmy odpowiedź od II Zastępcy Prezydenta Miasta Mysłowice – Pana Bernarda PASTUSZKI, który poinformował nas, iż: „(…) w granicach administracyjnych miasta  Mysłowice, na granicy z miastami: Jaworzno, Imielin, Katowice, a także z miastem sosnowiec zamontowane są „pylony” informacyjne, tzw. „witacze”. Obecne „witacze” informują jednocześnie o miastach partnerskich miasta Mysłowice oraz część z nich posiada własne oświetlenie. W roku przyszłym planowane jest opracowane projektów graficznych nowych „witaczy” uwzględniających Państwa sugestie.” I to ostatnie zdanie jest dla nas najważniejsze. Serdecznie dziękujemy władzom Mysłowic za to, że nasza propozycja zostanie wzięta pod uwagę.

(md)