ŚLŌNSKIE KOLYNDOWANIE WE PANEWNICKIEJ BAZYLICE - ŚLĄSKIE KOLĘDOWANIE W PANEWNICKIEJ BAZYLICE

st. 8 2017

ŚLĄSKIE KOLĘDOWANIE W PANEWNICKIEJ BAZYLICE

 

07 stycznia, już po raz 27 członkowie i sympatycy Związku Górnośląskiego spotkali się na Śląskim Kolędowaniu w panewnickiej bazylice. Mszę św. odprawił arcybiskup metropolita katowicki Wiktor SKWORC. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym wzięli udział: Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor SKWORC, Biskup Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego – ks. dr Marian NIEMIEC, Europoseł Marek PLURA, członek Zarządu Województwa Śląskiego dr inż. Henryk MERCIK, Prezydent Mysłowic – Edward LASOK i I Zastępca Prezydenta Katowic – Bogumił SOBULA. Wszyscy złożyli życzenia noworoczne.

Jako pierwszy zabrał głos Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor SKWORC, który życzył pokoju. Powiedział również, że wszystkim powinno zależeć na dobru wspólnym jakim jest pomyślność i harmonijny rozwój naszego regionu.

Dr Henryk MERCIK powiedział, że uczestniczył w uroczystościach jako Wicemarszałek Województwa Śląskiego, ale i jako przedstawiciel Ruchu Autonomii Śląska. Podkreślił dobre relacje jakie łączą te dwie największe śląskie organizacje regionalistyczne co na koniec swojego wystąpienia podkreślił  przyjacielskim objęciem Prezesa Związku Górnośląskiego – Grzegorza FRANKI. Życzył żeby w tym nowym roku wszystkie śląskie stowarzyszenia potrafiły wspólnie działać i darzyły się szacunkiem, który stanowi fundament porozumienia. Podziękował dr Łucji STANICZEK – Prezes Bractwa Oświatowego za rok owocnej współpracy w tak ważnej dziedzinie jak edukacja regionalna.

Europoseł Marek PLURA podziękował za zaproszenie, a przede wszystkim za wspólnotę, którą tworzy Związek Górnośląski. Powiedział również, że przekaże życzenia z Górnego Śląska europarlamentarzystom.

Prezydent Mysłowic Edward LASOK zacytował słowa kolędy „Bóg się rodzi”: „- Chcę życzyć nam i naszemu regionowi „Podnieś rękę, boże Dziecię, Błogosław ojczyznę miłą”, błogosław tych, którzy wspierają Śląską Ziemię.” W imieniu Związku Górnośląskiego życzenia złożył również Prezes  - Grzegorz FRANKI i kapelan stoarzyszenia - ks. Arkadiusz WUWER.

Podczas spotkania kilka kolęd zagrała orkiestra górnicza „KWK Wesoła – Mysłowice” pod dyrekcją Mirosława KASZUBY, który przy okazji wspomniał o coraz gorszej sytuacji śląskich orkiestr górniczych oraz zaapelował o pomoc i przychylność dla ich działań.

 

(md)