ÔDSŁONIYŃCIE TABULI TRAGEDYJI GÓRNOŚLŌNSKIJ WE KATOWICKIM KOŚCIELE PW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA - ODSŁONIĘCIE TABLICY TRAGEDII GÓRNOŚLĄSKIEJ W KATOWICKIM KOŚCIELE PW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA

lt. 19 2017

ODSŁONIĘCIE TABLICY TRAGEDII GÓRNOŚLĄSKIEJ W KATOWICKIM KOŚCIELE PW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA 

 

18 lutego w katowickim kościele pw. św. Piotra i Pawła została odprawiona uroczysta msza św. podczas której poświęcono i odsłonięto tablicę poświęconą ofiarom Tragedii Górnośląskiej. Nabożeństwo odprawił biskup pomocniczy diecezji katowickiej – ks. Marek SZKUDŁO. Płyta została ufundowana przez Ruch Autonomii Śląska.

Podczas homilii ks. bp Marek SZKUDŁO nawiązał do Ewangelii św. Mateusza (5, 38-39), w której czytamy: „A ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi (…) A ja wam powiadam: „ Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tych swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.” Chrystus bardzo wysoko stawia poprzeczkę ludziom wierzącym. Nie tylko chce by przebaczyli krzywdzicielom i oprawcom, ale jeszcze by nadstawili drugi policzek.

Ta Ewangelia doskonale wpisała się w uroczystość odsłonięcia tablicy ofiar Tragedii Górnośląskiej. Ks. bp Marek SZKUDŁO tak oto tłumaczył słowa Chrystusa „-Nie możemy milczeć o historii Naszej Ziemi. Nie wolno nam zapomnieć o tym złu żeby te wydarzenia były przestrogą przed kolejnym złem.” Przypomniał niewyobrażalny ogrom nieszczęść, które dotknęły Śląsk – obozy, deportacje, druty kolczaste i wieżyczki strażników. „- (…) Nadstawianie policzka brzmi jeszcze mocniej. Należy bronić granic tożsamości sióstr, braci, wspólnoty. (…)  Niełatwo jest poruszać się między wypomnieniem a wybaczeniem. Należy przebaczyć oprawcom i pouczać złoczyńców żeby społeczeństwo mogło się rozwijać w postawie przebaczenia. Między przebaczeniem a napomnieniem jest miejsce na spotkanie drugiego człowieka. Niech nigdy już żadna tragedia nie spotka człowieka z rąk jego brata.” Ks. biskup Marek SZKUDŁO nawiązał również do wspomnień ks. bp Jana WIECZORKA, ordynariusza diecezji gliwickiej w latach 1992-2011, którego ojciec był deportowany do ZSRR. Kiedy wrócił dzieci go nie poznały i nie wpuściły do domu. Dopiero matka w tym wychudzonym mężczyźnie zobaczyła swojego męża. „Gdy słyszymy, że dzieci nie poznały rodziców rodzi się chęć odwetu. >Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy< te słowa brzmią stanowczo. Pan Bóg nakłada na nas obowiązek >Będziesz napominać, jesteś odpowiedzialny za bliźniego. Widzisz zło upomnij, wytknij, bo odpowiedzialność za zło będzie Twoją odpowiedzialnością (…)” – apelował.

Poświęcenie i odsłonięcie tablicy nastąpiło w trakcie mszy św. W uroczystości wzięli udział: Członek Zarządu Województwa Śląskiego – dr Henryk MERCIK, Prezydent Katowic – dr Marcin KRUPA i Przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska – dr Jerzy GORZELIK. Przedstawiciele stowarzyszeń oraz Europosła Marka PLURY złożyli kwiaty już po nabożeństwie.

Dr Jerzy GORZELIK przytoczył słowa z jednego z sonetów śląskiego poety i dramaturga Andreasa GRYPHIUSA (1616-1664), w którym płakał nad Śląskiem, nad tym, którzy cierpieli, ale i zadawali cierpienia. Płakał nad utratą człowieczeństwa w ciężkich i okrutnych czasach wojny trzydziestoletniej. Jak powiedział Przewodniczący RAŚ Tragedia Górnośląska nie znalazła tak wymownego świadka, ale odsłonięcie tablicy w katowickim kościele to „kolejny krok do wypełnienia luki w pamięci.” Swoje krótkie wystąpienie zakończył słowami Andreasa GRYPHIUSA, które są jednocześnie apelem do nas wszystkich „Przebudź się serce moje i myśl”.

Mirella DĄBEK