ÔBCHODY TRAGEDYJI GŌRNOŚLŌNSKIJ WE MYSŁOWIC - OBCHODY TRAGEDII GÓRNOŚLĄSKIEJ W MYSŁOWICACH

st. 29 2017

MYSŁOWICZANIE NA OBCHODACH

TRAGEDII GÓRNOŚLĄSKIEJ

 

„Przeszłości nie da się traktować wyłącznie jako „martwego ciężaru”, lecz trzeba uwzględnić pamięć, która stanowi ciężar zmarłych i wyrządzonych im krzywd. Stawiają oni wymagania wobec teraźniejszości.”

                        (Hannah ARENDT „Korzenie totalitaryzmu”)

 

Już po raz siódmy w Mysłowicach odbyły się obchody Tragedii Górnośląskiej. 28 stycznia mysłowickie Koło Ruchu Autonomii Śląska uczciło pamięć ofiar nazistowskiego i komunistycznego obozu pochowanych na Leśnym Cmentarzu Wojennym w Ławkach. W tych uroczystościach wziął udział: Wiceprezydent Mysłowic – Grzegorz BRZOSKA, a także przedstawiciele Nadleśnictwa Katowice i lokalnych stowarzyszeń.

Natomiast Ślōnskŏ Ferajna zorganizowała obchody pod pomnikiem na mysłowickiej Promenadzie. Tutaj w uroczystościach uczestniczyli: Prezydent Miasta - Edward LASOK, radny – Tomasz WRONA, dyrektor Muzeum Miasta Mysłowice – Adam PLACKOWSKI, przedstawiciele regionalnych i lokalnych organizacji – Związku Górnośląskiego (Prezes - Grzegorz FRANKI, Wiceprezes – Łucja STANICZEK, jednocześnie Prezes Bractwa Oświatowego ZG), Związku Ślązaków, mysłowickiego Koła Ruchu Autonomii Śląska (Przewodniczący Leon KUBICA), Stowarzyszenia Miłośników Śląskiej Tradycji, Kultury i Historii oraz Mysłowickiego Stowarzyszenia Ślązaków (Przewodniczący Lucjan HADASZ). Mysłowickie Koła Związku Górnośląskiego i Ruchu Autonomii Śląska – jak co roku – wystawiły poczty sztandarowe. Po raz pierwszy pod pomnikiem na Promenadzie kwiaty złożył przedstawiciel Posłanki Moniki ROSY (Nowoczesna) – Marcin MUSIAŁ.

Podczas uroczystości Dziekan Dekanantu Mysłowickiego – ks. proboszcz Rafał RYSZKA, ks. Proboszcz Adam MALINA z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej oraz ks. wikary Szymon z Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa pomodlili się w intencji ofiar obozu na Promenadzie.

            Prezydent Edward LASOK podziękował organizatorom, ale także apelował by przypominać o tych tragicznych wydarzeniach po to żeby były przestrogą na przyszłość. Dyrektor Muzeum Miasta Mysłowice – Adam PLACKOWSKI przypomniał mroczne dzieje mysłowickiego obozu. Natomiast radny Tomasz WRONA – pasjonat śląskiej historii opowiedział o wszystkich wymiarach Tragedii Górnośląskiej, a więc o zabójstwach ludności cywilnej, gwałtach, grabieżach, obozach, internowaniach i wywózkach do Związku Radzieckiego. To bardzo ważne by przypominać o wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce w 1945 roku, bo media zwracają uwagę tylko na jeden ich rozdział – wywózki do ZSRR.

W swoim wystąpieniu Prezes Związku Górnośląskiego – Grzegorz FRANKI powiedział „ – Stoimy dzisiaj razem pod tym pomnikiem aby uczcić wszystkie ofiary Tragedii Górnośląskiej, aby się modlić i pamiętać. Dobrz, że tak jest, że jesteśmy razem, ale dzisiajj mino upływu ponad 70 lat to za mało. Musimy tu być nie tylko by pamiętać, by przypominać, ale by również dopominać się o prawdę nawet tę najboleśniejszą. Tylko poznanie całej prawdy pomoże nam pamiętać, przypominać, przebaczyć i przestrzegać następne pokolenia. Obowiązkiem Ślązaków i wszystkich mieszkańców tej Ziemi jest wspólne dążenie do poznania tego fragmentu naszej historii. Razem musimy zabiegać także u władz państwa polskiego aby i te najbardziej dramatyczne dzieje doczekały się swoich kart w podręcznikach historii, a ofiary i bliscy byli traktowani przez to państwo z należytą czcią. A my tak żyjmy, tak pracujmy, tak współpracujemy by nigdy ta historia się nie powtórzyła.“

            Na uroczystościach Poseł Monikę ROSĘ z Nowoczesnej reprezentował Marcin MUSIAŁ, który zaapelował: „Spotykamy się tutaj przede wszystkim jako przeciwnicy zła, które zawsze powstaje wtedy, kiedy człowiek dla człowieka przestaje być celem, a zaczyna być środkiem do celu, w tym wypadku na wskroś niecnego celu, jakim była unikfikacja Ślązaków, wynikająca z chęci rozciągnięcia odpowiedzialności zbiorowej na zbrodnie hitlerowskie, bez świadomości tego, że Ślązacy, jako ludzie pogranicza, przymuszeni zostali niejako przez historię do arcytrudnych wyborów. (…) Chęć mówienia i świadczenia, wrogość milczeniu trwającemu przecież już przez kilkadziesiąt lat po wojnie, jest powodem, dla którego Nowoczesna po raz pierwszy przyłącza się do upamiętnienia Tragedii Górnośląskiej. Motywacją nie jest polityka, motywacją jest przyzwoitość. Przyzwoitość, która nakazuje, że trzeba dać wybrzmieć tym wrażliwościom historycznym.“

            Ślōnskŏ Ferajna wzięła również udział w IX Marszu Pamięci o Zgodzie, którego organizatorem był Ruch Autonomii Śląska. Przed wymarszem Europoseł Marek PLURA i przedstawiciele Ślōnskij Ferajny rozdawali żółto-niebieskie opaski. Każda z nich miała dodatkowo czarną wstęgę. W ten symboliczny sposób organizatorzy podkreślili, iż marsz upamiętnia dramatyczne wydarzenia, które miały miejsce po wkroczeniu Armii Radzieckiej na Górny Śląsk i które od 2011 roku określamy jako Tragedia Górnośląska.

 

Mirella DĄBEK